Inspiratie voor een integrale en persoonsgerichte aanpak in de Eerste Lijn

Datum en Tijd21 maart, 11:00 – 12:30 uur
LocatieOnline
Programma PharosPersoonsgerichte zorg en ondersteuning
WerkvormPresentatie en interactief gesprek
Doelgroepzorgverleners en beleidsadviseurs

Omschrijving: Als je in moeilijke omstandigheden leeft, je bestaanszekerheid onder druk staat en je nauwelijks een sociaal vangnet hebt dan veroorzaakt dat langdurig veel stress. Hoe houd je rekening met chronische stress vanwege armoede of discriminatie? Met wie moet je dan samenwerken? Hoe pas je je communicatie aan als je patiënt de Nederlandse taal niet goed spreekt of moeite heeft met lezen en schrijven? In deze inspiratiesessie presenteren we een model voor persoonsgericht werken dat ontwikkeld is samen met de betrokkenen om het brede integrale gesprek te voeren met patiënten. We gaan in gesprek en delen ervaringen om zo andere zorgverleners, zorggroepen en professionals uit het sociaal domein te inspireren met deze manier van werken.

Aanmelden