Inspiratie voor een integrale en persoonsgerichte aanpak in de Eerste Lijn

Datum21 maart 2024
LocatieOnline
Programma PharosPersoonsgerichte zorg en ondersteuning
WerkvormPresentatie en interactief gesprek

Op 21 maart vond een inspiratiesessie plaats gericht op het bevorderen van een integrale en persoonsgerichte aanpak in de Eerste Lijn. De sessie werd geleid door Majorie de Been en bood inzichten van diverse experts en praktijkervaringen voor hoe de zorg beter kan aansluiten bij patiënten bij wie medische en sociale problemen nauw met elkaar verweven zijn.  Centraal stonden de ervaringen van een huisartsengroep die zijn gaan werken met een gespreksmodel om een ander en breder gesprek te kunnen voeren met patiënten. Pharos adviseur Karen Hosper en senior wetenschappelijk medewerker Hester van Bommel openden de sessie met een verhelderende presentatie over gezondheidsverschillen en hoe persoonsgerichte zorg  kan bijdragen aan het terugdringen daarvan. Ze benadrukten het belang van een persoonsgerichte benadering waarbij de individuele behoeften, vaardigheden en context van de patiënt centraal staan.

Een bijzonder moment in de sessie was het verhaal van taalambassadeur Rob Weijers, werkzaam bij stichting ABC, die zijn persoonlijke ervaringen met laaggeletterdheid deelde. Hij illustreerde hoe het erkennen van dit probleem aan zijn huisarts leidde tot betere begeleiding en zorg, wat zijn kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterde.

Joyce Suijkerbuijk, coöperatie-manager van Huisartsengroep Eendracht, deed een belangrijke oproep tot een verschuiving in de benadering van zorg. Ze pleitte voor het loslaten van strikte processen en meer ruimte geven aan  patiëntgerichte gesprekken. Hierbij benadrukte ze het belang van samenwerking met partners in de wijk en het onderhouden van deze netwerken om een brede aanpak te waarborgen, waarbij ook niet-medische problemen zoals geldzorgen worden gesignaleerd en aangepakt.

Marianne Bijman, Welzijnscoach bij WijZijn, benadrukte het belang van tijd en ruimte in gesprekken met patiënten. Ze merkte op dat het geven van voldoende aandacht ervoor zorgt dat patiënten zich gehoord voelen en meer vertrouwen hebben, wat uiteindelijk resulteert in veel meer inzicht in wat iemand daadwerkelijk nodig heeft. Hiermee kan effectievere ondersteuning en  begeleiding geboden worden.

Huisarts Jolanda van der Velden deelde haar persoonlijke ervaringen waarbij ze aangaf dat het voeren van brede gesprekken vaak lastig is in de drukte van de dagelijkse praktijk. Desondanks erkende ze de waarde ervan en benadrukte ze dat het nemen van de tijd en het stellen van persoonlijke vragen niet alleen tot meer voldoening in haar werk leidde, maar ook tot een opbouw van vertrouwen en openheid bij patiënten.

De inspiratiesessie bood een waardevol platform voor het delen van inzichten en ervaringen rondom persoonsgerichte zorg in de Eerste Lijn. De verhalen en adviezen van de sprekers onderstreepten het belang van deze benadering, waarbij de behoeften, vaardigheden en context van de patiënt centraal staan in de zorgverlening. Dit vormt een inspiratiebron voor verdere ontwikkelingen en verbeteringen binnen de gezondheidszorg.

Naar boven