Mini-symposium: Hoe werkt een carrousel om effectieve samenwerking in de wijk te bevorderen?

Datum en Tijd21 maart, 17:00 – 19:00 uur
LocatieOLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, in de kapel
Programma PharosVitaal ouder worden voor iedereen
WerkvormExcursie naar een mini-symposium
DoelgroepKetencoördinatoren, beleidsadviseurs, projectmanagers integrale aanpakken en geïnteresseerden in effectieve samenwerking in de wijk

Omschrijving: In dit mini-symposium in Amsterdam Nieuw-West is aandacht voor regie, vaardigheden van professionals en hoe professionals gefaciliteerd worden om effectief samen te werken rondom zorg en ondersteuning aan ouderen met een migratieachtergrond met dementie en hun mantelzorgers. Als toeschouwer leer je: Hoe wordt dat in deze wijk gedaan? Bestuurders en professionals uit de wijk komen aan het woord en delen ervaringen. En wat kan er nog verbeterd? Afhankelijk van de vraag brengt Pharos expertise in, bijvoorbeeld op verdere inbedding in de sociale basis of op coachende vaardigheden van professionals bij ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden, cultuursensitief werken, etc.

Naar boven