Kijk in de wijk: samenwerken op basisschool De Regenboog

Datum20 maart
LocatieBasisschool De Regenboog, Zoetermeer
Programma PharosGelijke kansen op gezond opgroeien
WerkvormKijk in de wijk en praktijkbezoek

Op 20 maart waren we op werkbezoek om het belang van samenwerking binnen het onderwijs te ontdekken. Onze ‘Kijk-in-de-Wijk’ sessie bij Basisschool de Regenboog was een mooi voorbeeld waarin betrokkenheid, welzijn en het gemeenschapsgevoel centraal staan.

Bij de basisschool werken via de inzet van brugfunctionarissen met verschillende partijen binnen en rondom het onderwijs samen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren.
De schooldirecteur en haar team hebben lef om te zoeken naar creatieve oplossingen, hebben een stevige langetermijnvisie en werken nauw samen met ouders.
Voorbeelden van de succesvolle aanpak van De Regenboog zijn het schoolontbijt en de ouderkamer. Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur kunnen ouders en verzorgers binnenlopen. Voor de gezelligheid, maar ook om zaken als school, naschoolse activiteiten en opvoeding te bespreken. Ineke van Meerpunt sluit bijvoorbeeld om de week aan om er te zijn voor ouders en hen te kunnen helpen. Ineke is een vast gezicht dus vertrouwd en weet welke andere partijen er zijn en kan goed doorverwijzen. Coby van Schuldhulpmaatje heeft vergelijkbare rol met focus op schulden en armoede en wijst ouders bijvoorbeeld op de energietoeslag.
Het is een waardevolle manier gebleken om de school met de wijk te verbinden en het geeft de mogelijkheid om breed aan te sluiten bij thema’s die spelen in het leven van de leerlingen.
De school verlaagt de drempel aanzienlijk, want formele loketten en locaties kunnen stigmatiserend werken, daarnaast is het ook gewoon makkelijk want je komt hier toch. Ouders voelen zich gezien, gehoord en onderdeel van het leven dat hun kinderen hebben op school. En dat heeft een positieve uitwerking op het welbevinden van de kinderen.

De school zet zich ook op andere manieren in voor het welbevinden van leerlingen en hun ouders. Er is een pedagogisch conciërge aangesteld en de school werkt aan een betere samenwerking met de JGZ en GGD.
Leerkrachten zijn getraind in het rekening houden met en het signaleren van trauma’s bij leerlingen, het zogenaamd traumasensitief lesgeven (TSL).

Zie ook: (Collectieve) preventie op maat: extra aandacht voor kinderen met een kwetsbare mentale gezondheid in Zoetermeer

Lekker in hun vel (artikel Didactief) – Op basisschool De Regenboog in Zoetermeer staat het welbevinden van de kinderen (en hun ouders) voorop. Fijn, want zij kunnen wel wat ruggensteun gebruiken.

Op de Regenboog bieden we een schoolontbijt aan. Mooi dat we daarmee de buikjes vullen, maar het is tegelijk ook een momentje om te kijken naar welbevinden. Vrijwilliger Gerda smeert niet alleen de broodjes, maar maakt ook even contact met de leerlingen.

Claudia, medewerker Regenboog

Door de ouderkamer ben ik in contact gekomen met veel andere ouders. Altijd gezellig, want we doen veel dingen samen. Bijvoorbeeld ook een EHBO-cursus. En ik merk dat mijn dochter het ook leuk vindt dat ik dan op school ben. Verder geef ik nu ook kookles en dansles aan de kinderen na schooltijd.

Ouder van de Ouderkamer, Marsha Tremour
Naar boven