Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Een uitgebreid overzicht van materialen, gerubriceerd op thema, vindt u hier.

Veel voorlichtingsmaterialen in de gezondheidszorg voldoen niet aan de criteria van begrijpelijkheid (komt de boodschap wel over?) en toepasbaarheid (weet de lezer wat hij moet doen?). Vaak worden criteria gehanteerd die vooral hoogopgeleiden aanspreken. Bijvoorbeeld een mooie vormgeving, vindingrijke woordspelingen of abstracties. De meeste voorlichtingsmaterialen worden ook door hoogopgeleiden ontwikkeld. Zij ontwikkelen die niet primair voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Pharos heeft veel kennis in huis over het begrijpelijk maken van informatie over gezondheid en opvoeding voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Eenvoudig voorlichtingsmateriaal zorgt ervoor dat de lezer echt weet wat te doen na het lezen, bekijken of beluisteren ervan. Vaak gaat het om materiaal waarin de informatie wordt overgebracht door beelden (al dan niet bewegend), korte teksten in eenvoudige taal, of korte gesproken teksten. Een goed voorbeeld hiervan is een beeldverhaal.

Beeldverhalen

Een beeldverhaal verspreidt een krachtige boodschap over een gezondheidsthema. De hoofdpersoon in het verhaal maakt iets mee, ervaart een worsteling en leert daarvan. Het verhaal wordt verteld aan de hand van afbeeldingen en eenvoudige teksten. Een beeldverhaal bevat weinig informatie; informatieoverdracht is niet het hoofddoel. Het gaat om de boodschap.

Een beeldverhaal sluit aan bij de belevingswereld van de mensen voor wie de boodschap bedoeld is doordat de beelden van de omgeving of de verhaalfiguren herkenbare elementen bevatten. De lezer kan zich identificeren met de hoofdpersoon  waardoor de boodschap goed beklijft. Indirect wordt duidelijk wat belangrijk is om te doen. Dit alles draagt bij aan de acceptatie van de boodschap en de begrijpelijkheid ervan voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal of met lezen en schrijven. In een beeldverhaal wordt idealiter rekening gehouden met de emoties die een gezondheidsboodschap oproept. Het biedt aanknopingspunten voor een gesprek over gedragsverandering, geeft concrete tips en verwijst soms door naar informatie elders.

Betrekken van de doelgroep

Een verhaal dat aansluit bij het leven van de cliënt kun je alleen maken als je weet hoe dat leven eruit ziet. Daarom is het belangrijk om samen te werken met mensen uit de doelgroep. Dit kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door vooraf met iemand uit de doelgroep te bespreken wat ze nodig hebben, door een beeldverhaal te testen en bij voorkeur beide. Zo kan ook beter bepaald worden wat een goed, herkenbaar karakter is voor de hoofdpersoon.

Zowel de afbeeldingen als de bijbehorende teksten in een beeldverhaal worden vervolgens getest bij mensen uit de doelgroep. Spreekt het materiaal hen aan? En komt de boodschap zoals die bedoeld is goed over (is die begrijpelijk)? Weten de testpersonen na het lezen en bekijken van het beeldverhaal wat ze zouden moeten doen (hoe staat het met de toepasbaarheid)? Kunnen ze in eigen woorden vertellen waar het over gaat?

Pharos en beeldverhalen

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen. We ontwikkelen op verzoek beeldverhalen in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep. U kunt ook bij ons terecht voor het laten testen van uw bestaande materialen of het begeleiden van het ontwikkelproces van nieuwe materialen. Tot slot delen wij onze kennis over hoe organisaties zelf een beeldverhaal kunnen ontwikkelen. In 2017 hebben wij daarvoor een handige handleiding gemaakt: Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd (zie het kader).

Meer informatie