Slotwebinar – Taking care of Caregivers

Hoe kunnen informele en formele zorgverleners beter samenwerken? En hoe kan een zorgprofessional mantelzorgers helpen om wat druk weg te nemen en overbelasting te voorkomen?

Betere zorg voor mantelzorgers

Mensen met dementie met een migrantenachtergrond en hun mantelzorgers maken weinig gebruik van professionele zorg en ondersteuning. Onderzoek toont aan dat deze mantelzorgers vaak overbelast zijn, mede omdat het delen van zorg vaak onbesproken blijft en omdat informele en formele zorg niet goed op elkaar aansluiten. Een betere taakverdeling en afstemming helpt de ouderen en de mantelzorgers.

Hoe zorgen we wat beter voor al die geweldige mantelzorgers? Dat bespreken we donderdag 22 september (van 10.30 – 12.30 uur) tijdens de afsluiting van ons project Taking Care of Caregivers. Dit is een ZonMw-project uitgevoerd door Pharos, NOOM, Universiteit voor Humanistiek en MantelzorgNL.

Programma: gesprekstools voor het delen van zorg

Menal Ahmad is een van de sprekers tijdens dit online slotwebinar. Zij onderzocht voor haar vierjarig promotieonderzoek bij de Universiteit voor Humanistiek hoe mensen met een migratieachtergrond zorgen voor een familielid met dementie. Menal wil deze mantelzorgers helpen te kunnen praten over het delen van zorg. Bijvoorbeeld met hun broers, zussen, partners, of zorgprofessionals. Zij interviewde hiervoor verschillende mantelzorgers uit de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Molukse en Chinese gemeenschap.

Tools en nuttige informatie

Menals onderzoeksresultaten hielpen bij het ontwikkelen van ondersteunende instrumenten om het gesprek op gang te brengen. Een aantal van die tools worden tijdens het webinar gepresenteerd, net als een webpagina vol nuttige informatie, online opleidingsmateriaal, podcasts en leerzame filmpjes die zorgprofessionals en mantelzorgers kunnen helpen.

Paneldiscussie met ervaringsdeskundigen

Na het gesprek met de Menal volgt er een paneldiscussie met ervaringsdeskundigen. Vervolgens kunnen deelnemers kiezen uit één van de drie sessies in breakout-rooms, waarna we de bijeenkomst gezamenlijk afsluiten. Meer informatie over het programma en de sessies volgt in de eerste week van september.

Aanmelden

Aanmelden kan wel alvast. Doe dat hier:

Aanmelden Slotwebinar - Taking care of Caregivers