Studiedag

Studiedag GezondIn ‘Samen Verschil Maken’

Studiedag

GezondIn nodigt je van harte uit voor de landelijke studiedag op donderdag 2 december. Het thema van deze online studiedag is ‘Samen verschil maken.’ We bieden een afwisselend en interactief programma, met key note speaker Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Sheila Sitalsing (journalist/columnist De Volkskrant), minicolleges over gelijke kansen op gezondheid en bestaanszekerheid, workshops als Basisvaardigheden en Omgeving en Gezondheid én onze netwerkcarrousel.

Gelijke kansen op gezond leven

Gezondheid is een groot goed, maar de kansen op een gezond en lang leven zijn niet gelijk verdeeld. In Nederland gaan mensen met een lage opleiding zes jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Ook leven ze vijftien jaar minder in goed ervaren gezondheid.

Grote ongelijkheid bestrijd je door mensen ongelijk te behandelen. Bijvoorbeeld door extra in te zetten op kwetsbare inwoners, zoals de wethoudersgroep GezondIn bepleit. Zo kom je tot gelijke kansen op een gezond leven. Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit hiervoor in haar rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven.’ De Raad adviseert de overheid vooral in te zetten op gebieden en bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsachterstanden.

Hoe doe je dat dan? Hoe ontwikkel je een aanpak die echt het verschil maakt? Die de mensen bereikt die dat het hardst nodig hebben? Wat heb je daarvoor nodig, landelijk, regionaal én lokaal? Deze en andere vragen zetten we op 2 december centraal. We leren van experts, van elkaar en van onze ervaringen om gezondheidsverschillen terug te dringen.

Innoveren

Na bijna acht jaar GezondIn en vele mooie aanpakken in GIDS-gemeenten is het tijd om opbrengsten en lessen te delen. We staan stil bij wat we hebben geleerd en kijken vooral vooruit. Wat betekenen deze lessen voor de toekomst van de lokale aanpak van gezondheidsverschillen? Hoe kunnen we innoveren? En vooral, hoe kunnen we verschil (blijven) maken voor de mensen die dat het hardst nodig hebben?

We bieden een interessant en afwisselend en sluiten aan op actuele landelijke ontwikkelingen. Naast verschillende workshops is er gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere GIDS-gemeenten en ervaringen uit te wisselen. Ook luisteren we naar inspirerende sprekers die het verschil durven maken, zoals de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Volskrant-columnist Sheila Sitalsing.

Programma 

Van 10.00 tot 15.00 uur:

 • Welkom door Eelco Eerenberg (voorzitter wethoudersgroep) en dagvoorzitter Simone van Trier
 • Q&A met Sheila Sitalsing
 • Filmpje: het Verhaal van GezondIn
 • Patricia Heijdenrijk (directeur Pharos): onderzoek naar opbrengsten en lessen 8 jaar GezondIn
 • Minicolleges
 • Samen bewegen
 • Lunch
 • Workshops
 • Keynote speaker: Reinier van Zutphen
 • Column Sheila Sitalsing
 • Napraten en netwerken

Wil jij samen verschil maken in jouw gemeente?

Meld je hier aan!

Minicolleges

De minicolleges belichten twee van de drie opgaven binnen de ‘Propositie Sociaal Domein’, opgesteld door verschillende partijen onder aanvoering van de VNG en G40.

Gelijke kansen op gezondheid

Kansengelijkheid is onderwerp van gesprek in dit minicollege. Isabel Joosen (beleidscoördinator Publieke Gezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg, VNG) en Annelies Acda (adviseur GezondIn) gaan in gesprek over dit thema en de relatie met gezondheidsverschillen. Wat betekent dit thema? Hoe geef je het handen en voeten? Hoe kun je het inzetten in je gemeente als vliegwiel? Samen spitten ze dit door en bieden handelingsperspectief.

Met Isabel Joosen en Annelies Acda

Met bestaanszekerheid geen gezondheidsverschillen?

Bestaanszekerheid is een begrip dat steeds vaker gebruikt wordt, ook binnen gemeenten. Welk beeld hebben wij hierbij? In dit minicollege presenteren Dr. Karen Hosper (Onderzoeker Pharos) Tom Moons (adviseur GezondIn) onze visie hierop. We delen onze inzichten over bestaanszekerheid in relatie tot gezondheidsverschillen en nemen jullie mee langs relevante ontwikkelingen. We gaan expliciet in op de rol van stress als rode draad bij bestaanszekerheid.

Met Karen Hosper en Tom Moons

Workshops

Omgeving en gezondheid – samen verschil maken

Voor een Europees onderzoek volgden wij drie gemeenten die de samenwerking tussen het fysieke en het gezondheidsdomein wilden versterken. Wat levert domeinoverstijgend werken aan omgeving en gezondheid op? Wat heeft deze gemeenten geholpen? Welke lessen hebben we opgetekend? En welke (tegeltjes)wijsheden geven wetenschappers mee aan gemeenten? We delen het graag met je in deze workshop.

Met Annelies AcdaSanne NiemerAnnette DuivenvoordenMaarten Hoorn

Netwerken en sociale basis in de wijk, terugveren na corona

In deze workshop besteden we aandacht aan het belang van een krachtige sociale basis* voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. De coronacrisis heeft nog meer zichtbaar gemaakt hoe belangrijk dat is: waar partijen elkaar kenden en wisten te vinden, konden zij snel en flexibel handelen. We gaan kort in op de achtergronden en het belang van een goede sociale basis. Met twee praktijkvoorbeelden laten we zien hoe gemeenten aan netwerken bouwen. Natuurlijk is er in deze workshop ook tijd voor de uitwisseling van ervaringen en inzichten.

Met Anneke HiemstraEdith Smulders en Lydia Sterrenberg

* Onder de sociale basis verstaan we alle laagdrempelige voorzieningen, organisaties en diensten die het mogelijk maken dat alle mensen kunnen mee doen in de maatschappij. Denk aan sociaal werk, sport en bewegen, buurthuizen en bewonersinitiatieven.

Met vaardigheden verschillen verkleinen

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte basis- en gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Om gezondheidsverschillen in jouw gemeente terug te dringen, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. In deze workshop staan we uitgebreid stil bij hoe je dit kunt doen en bieden we je handige handvatten. We maken daarbij gebruik van het nieuwe themadoc ‘Gezondheidsvaardigheden en basisvaardigheden: Handvatten voor gemeenten.’

Met Hadewych CliteurHanneke van Zoest en Coryke van Vulpen

Maak jouw inkoopproces gezond en inclusief

Wij zijn met een aantal gemeenten een leerkring gestart rondom de vraag hoe je als gemeente via (subsidie), inkoop, aanbesteding en SROI kunt inzetten op gezondheid voor iedereen. In deze workshop presenteren wij de opbrengsten van de leerkring. Ook gaan we in op vragen als ‘hoe ziet een inclusief inkoopproces eruit?’, ‘wat is SROI en past gezondheid daarbinnen?’ en ‘wie betrek je binnen jouw organisatie?’ We maken samen verschil. Nodig voor deze workshop dus ook een collega (inkoop of contractmanagement) uit.

Met Tom Moons en Aldien Poll

Met ervaringsdeskundigen inwoners betrekken en bereiken

Uit onderzoek en praktijk weten we dat acties die onvoldoende rekening houden met verschillen tussen mensen gezondheidsverschillen vergroten in plaats van verkleinen. Om mensen in een kwetsbare positie te betrekken en bereiken, moet je verschil durven maken. In deze workshop vertellen we je hoe je zelf in jouw gemeente aan de slag kunt met ervaringsdeskundigen.

Met Chandra Verstappen en Lian Wispelweij

Meld je hier aan voor de studiedag.

Naar boven