Chandra Verstappen

Strategisch adviseur/projectleider

Betrokken bij het programma eHealth4all

Betrokken bij thema's

Bereiken en betrekken

Publicaties, artikelen