Voor nieuwkomers is het erg belangrijk om zo snel mogelijk de weg te vinden in Nederland, zeker ook in de zorg. In mijn projecten werk ik hier vanuit twee kanten aan. Enerzijds werk ik aan eenvoudige en toegankelijke informatie voor nieuwkomers zelf. Anderzijds aan het bieden van kennis, tools en training aan professionals en vrijwilligers, zodat zij toegerust zijn om nieuwkomers passende zorg en begeleiding te bieden.

Elize Smal

Strategisch adviseur/projectleider

Gezondheid en toegang tot zorg van vluchtelingen en (arbeids)migranten, inburgering, participatie en gezondheid, mentale gezondheid, gezinshereniging.

Expertise op de thema’s:

  • Asielzoekers, vluchtelingen, statushouders
  • Laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, herkennen van en effectief communiceren met

Voor nieuwkomers is het erg belangrijk om zo snel mogelijk de weg te vinden in Nederland, zeker ook in de zorg. In mijn projecten werk ik hier vanuit twee kanten aan. Enerzijds werk ik aan eenvoudige en toegankelijke informatie voor nieuwkomers zelf. Anderzijds aan het bieden van kennis, tools en training aan professionals en vrijwilligers, zodat zij toegerust zijn om nieuwkomers passende zorg en begeleiding te bieden.

Naar boven