Voor nieuwkomers is het erg belangrijk om zo snel mogelijk de weg te vinden in Nederland, zeker ook in de zorg. In mijn projecten werk ik hier vanuit twee kanten aan. Enerzijds werk ik aan eenvoudige en toegankelijke informatie voor nieuwkomers zelf. Anderzijds aan het bieden van kennis, tools en training aan professionals en vrijwilligers, zodat zij toegerust zijn om nieuwkomers passende zorg en begeleiding te bieden.

Elize Smal

Senior adviseur/projectleider

Gezondheid en welzijn van Gezinsherenigers, Module gezond inburgeren, Activering, participatie en gezondheid

Voor nieuwkomers is het erg belangrijk om zo snel mogelijk de weg te vinden in Nederland, zeker ook in de zorg. In mijn projecten werk ik hier vanuit twee kanten aan. Enerzijds werk ik aan eenvoudige en toegankelijke informatie voor nieuwkomers zelf. Anderzijds aan het bieden van kennis, tools en training aan professionals en vrijwilligers, zodat zij toegerust zijn om nieuwkomers passende zorg en begeleiding te bieden.