Infosheet

Participatie en inburgering vluchtelingen

Veel vluchtelingen en statushouders beschikken over een forse hoeveelheid veerkracht en dit moet versterkt en behouden worden. Anderen ervaren juist psychische klachten en hebben een verminderd gevoel van welbevinden door alles wat ze hebben meegemaakt. De mate waarin deze klachten zich voordoen of zich ontwikkelen tot PTSS of depressie,  is mede afhankelijk van preventieve inspanningen. Zoals inzet op activering, participatie en inburgering van vluchtelingen. Het meedoen en meetellen in de samenleving, het hebben van een dagbesteding en het aangaan van sociale contacten, maken een groot verschil in iemands psychosociale welbevinden.

 

Wat kunnen gemeenten doen?

Hoe kun je statushouders zo snel mogelijk mee laten doen? Hiervoor is het nodig dat de gemeente de regie neemt en vanaf het begin investeert in activering, participatie, inburgering, taal en gezondheid van vluchtelingen. Maar hoe kom je tot een samenhangende aanpak?

Handreiking voor gemeenten ‘Activering, participatie en gezondheid statushouders’

8 stappen naar een samenhangende aanpak

 1. Formuleer met betrokken sectoren binnen de gemeente een gemeenschappelijke visie op participatie en gezondheid statushouders.
 2. Ga hierover in gesprek met de belangrijkste partijen op het gebied van participatie.
 3. Breng samen in kaart welke statushouders in de gemeente wonen, welke mogelijkheden ze hebben en welke ondersteuning nodig is.
 4. Ontwikkel samen een aanpak met gezondheids als onderdeel van activerings- en participatietrajecten.
 5. Stem af wie wat doet, waar lacunes zijn en hoe het doorverwijzen gaat.
 6. Betrek statushouders.
 7. Check of alle betrokkenen op hun taak zijn toegerust.
 8. Onderhoud het netwerk van ketenpartners en bespreek de voortgang.

Verbind participatie en gezondheid vluchtelingen

5 tips

 1. Nodig nieuwe statushouders uit voor een intake samen met bijvoorbeeld VluchtelingenWerk, het wijkteam of GGD.
 2. Benut het participatieverklaringstraject om informatie te geven over de zorg in Nederland, gezondheid, voeding en gezonde leefstijl.
 3. Zet in op gezondheid tijdens de inburgering en taallessen.
 4. Stimuleer aandacht voor gezondheid tijdens reguliere opleidingen zoals ROC’s.
 5. Biedt statushouders de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen. Zo vergroten zij hun netwerk en werkervaring.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over participatie en inburgering van vluchtelingen.

Pharos thema Gezondheid & migranten

Huisarts-migrant.nl

Website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden: huisarts-migrant.nl.

Over Pharos

Naar boven