Infosheet

Sociale kaart meisjesbesnijdenis / vgv – Gelderland

Pharos heeft contactgegevens verzameld van professionals die zich op verschillende terreinen bezighouden met meisjesbesnijdenis, of die kennis hebben van dit onderwerp. Deze gegevens zijn opgeslagen in een database. Mocht je als professional iemand nodig hebben die kennis heeft over en/of ervaring heeft met vgv, dan kun je contact opnemen met het Focal point meisjesbesnijdenis van Pharos. Wij kunnen dan aan de hand van de door ons verzamelde gegevens met je meedenken.

In verschillende beroepsgroepen in Nederland zijn de afgelopen jaren mensen getraind op het thema vgv, of zijn er mensen die door ervaring in de praktijk kennis hebben opgedaan. In verschillende regio’s heeft men de contactgegevens van deze personen bij elkaar gezet in de vorm van regionale sociale kaarten. Ook zijn in sommige gevallen gegevens per beroepsgroep beschikbaar.

Voor de regio Noord- en Oost-Gelderland is er een sociale kaart beschikbaar. De sociale kaart kan worden opgevraagd bij Mirjam Gootink, spreekuurhouder VGV spreekuur
088 443 3182 | nazorgspreekuur@ggdnog.nl of m.gootink@ggdnog.nl

Je kunt eventueel ook contact opnemen met:

  • Jeugdgezondheidzorg GGD Noord- en Oost-Gelderland | 088 443 3000
  • Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland | 088 5001155 |  info@veiligthuisnog.nl)
  • Focal Point Meisjesbesnijdenis voor hulp of verdere informatie.
  • Ook kunt je via FSAN in contact komen met sleutelpersonen in de regio: 020-4861628, z.naleie@fsan.nl

In de regio Noord- en Oost-Gelderland is er op verschillende locaties een laagdrempelig spreekuur voor vrouwen met zorgvragen.

Huisarts-migrant.nl

Website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
huisarts-migrant.nl

Meisjesbesnijdenis / vgv

Over Pharos