Infosheet

Meisjesbesnijdenis / vgv – Sociale kaart per beroepsgroep

Verloskundigen

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft een team van 12 vgv-adviseurs. Deze adviseurs zijn de aanspreekpunten voor verloskundigen die te maken krijgen met een geval van vrouwelijke genitale verminking.

Jeugdgezondheidszorg

In de JGZ zijn de afgelopen jaren tientallen aandachtsfunctionarissen vgv getraind. Contactgegevens over de JGZ-aandachtsfunctionaris vgv in jouw regio kunt je, als ze niet op bovenstaande regionale sociale kaarten zijn vermeld, het beste opvragen via de regionale jeugdgezondheidszorgorganisatie. Via het Kennisnet van GGD GHOR kunnen professionals ook lid worden van de vgv-groep. Via deze groep kun je in contact komen met andere leden.

Veilig thuis

Bij iedere vestiging van Veilig Thuis is minimaal één medewerker getraind als aandachtsfunctionaris vgv. De namen en contactgegevens zijn bekend bij Pharos. Veilig Thuis is voor advies of hulp 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0800-2000 (gratis). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op de website vooreenveiligthuis.nl.

Raad voor de Kinderbescherming

Hier zijn twee landelijke aandachtsfunctionarissen vgv aangewezen. De namen en contactgegevens zijn bekend bij Pharos.

Sleutelpersonen

Sleutelpersonen geven voorlichting over vgv binnen hun eigen gemeenschap. Zij hebben hiervoor een training gevolgd, verzorgd door Pharos en FSAN. Contactgegevens zijn te verkrijgen via Zahra Naleie van FSAN:
z.naleie@fsan.nl, 06  52123594 of (020) 4861628.
In de brochure Sleutelpersonen in beeld laat FSAN een aantal van hen aan het woord.

Kerngroep voorlichters meisjesbesnijdenis

De kerngroep voorlichters meisjesbesnijdenis bestaat uit sleutelpersonen uit de risicogemeenschappen die opgeleid zijn om zelfstandig voorlichting te geven over vgv aan groepen professionals. Meer informatie is te vinden in de folder.

Contact met Pharos Focal Point Meisjesbesnijdenis
focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl.

Meer informatie

Huisarts-migrant.nl

Website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
huisarts-migrant.nl

Meisjesbesnijdenis / vgv

Pharos zet zich als landelijk expertisecentrum sinds 1993 in voor de strijd tegen vgv.

Over Pharos