Basisgezondheidsvoorlichting in 6 modules

Basisgezondheidsvoorlichting aan vluchtelingen in azc’s en nieuwkomers

Module 4: Relaties

Judith van der Ree
GGD
Pharos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Voor professionals die gezondheidsvoorlichting geven aan vluchtelingen in azc’s of aan statushouders en andere nieuwkomers in de gemeente.

Module 1: gezondheidszorg in Nederland
Module 2: het lichaam
Module 3: de puberteit
Module 5: vruchtbaarheid
Module 6: voeding

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over het thema Asielzoekers, vluchtelingen en statushouders

Naar boven