Basisgezondheidsvoorlichting in 6 modules

Basisgezondheidsvoorlichting aan vluchtelingen in azc’s en nieuwkomers

Module 5: Vruchtbaarheid

Judith van der Ree
GGD & Pharos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Voor professionals die gezondheidsvoorlichting geven aan vluchtelingen in azc’s of aan statushouders en andere nieuwkomers in de gemeente.

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 6

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over het thema Asielzoekers, vluchtelingen en statushouders

Naar boven