Checklist

Observaties in de apotheek

Vragen om de apotheek te beoordelen op toegankelijkheid voor laaggeletterden

Pharos
KNMP

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Is de apotheek ingesteld op laaggeletterden? Kunnen laaggeletterden hun weg vinden naar en binnen de apotheek? Om dit te achterhalen kun je de apotheek eens bekijken vanuit het perspectief van de laaggeletterde patiënt. Welke verbeteringen kun je aanbrengen zodat patiënten hun weg in de apotheek beter kunnen vinden? Het is verstandig de uitkomsten in je team te bespreken. Probeer laaggeletterde patiënten te betrekken bij aanpassingen om te controleren of het daadwerkelijk tot verbetering leidt.

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Naar boven