Handreiking

Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Deskundigheidsbevordering en methodieken

Sardes
NJI
Sociaal Werk Nederland
Pharos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Vier handreikingen Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er vier nieuwe handreikingen beschikbaar:

Dit materiaal kun je ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Gezond opgroeien

Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met één ouder, een lagere opleiding, weinig inkomen, chronische stress, ouders met een psychiatrische aandoening of een migratie- of vluchtelingenachtergrond, dan is de kans groter dat je ziek wordt en eerder overlijdt. Als zorgprofessional kun je bijdragen aan een betere gezondheid door bijvoorbeeld op een begrijpelijke manier te communiceren met deze ouders over gezondheid, opvoeding of kindermishandeling. Pharos ondersteunt daarbij en zet zich in voor een gezonde toekomst voor ieder kind.

Meer over Gezond opgroeien

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

 

Naar boven