Checklist

Gesprekslijst ‘Zorgen doe je samen’

Vragen om in gesprek te gaan met mantelzorgers van oudere migranten met dementie

Pharos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Op basis van het Culturele Interview heeft Pharos een gesprekslijst doorontwikkeld waarmee zorgverleners in gesprek kunnen met mantelzorgers van oudere migranten met dementie, wanneer de cliënt zelf niet meer goed in staat is vragen te beantwoorden. Dit levert informatie op waardoor de zorg beter kan aansluiten op de behoeften van de oudere migrant. Bij deze gesprekslijst vind je ook de handleiding die je helpt bij het gebruik ervan.

Bekijk ook

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone demente ouderen. Pharos zet zich in voor en stimuleert zorgprofessionals en gemeenten in het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van preventie en zorg bij deze groepen. Met als doel: gelijke zorg voor iedereen.

Meer over het Pharos thema Preventie en zorg chronische aandoeningen

Naar boven