Handreiking

Handreiking bij verborgen psycho-sociale problemen

Een anamnestisch gesprek met patiënten met een migrantenachtergrond

A.G. Limburg – Okken
M.J.Th. Lutjenhuis

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Om erachter te komen of er een psychosociale achtergrond is voor de somatische klachten van een patiënt(e), en zo ja, welke, is het van belang te weten welke vragen je kunt stellen, hoe je die vragen kunt stellen en hoe je de antwoorden kunt interpreteren. Daarover gaat deze handreiking.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone demente ouderen. Pharos zet zich in voor en stimuleert zorgprofessionals en gemeenten in het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van preventie en zorg bij deze groepen. Met als doel: gelijke zorg voor iedereen.

Meer over het Pharos thema Preventie en zorg chronische aandoeningen

Naar boven