Handreiking

Preventie en zorg seksuele gezondheid statushouders

Informatie en adviezen gericht op de preventie en zorg van seksuele en reproductieve gezondheid van statushouders in gemeenten

Ineke van der Vlugt

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

In het land van herkomst, onderweg naar Nederland maar ook in Nederland zelf, kunnen statushouders te maken krijgen met onveilige situaties. Vanwege hun kwetsbare positie, lopen ze meer seksuele risico’s als soa, hiv, seksueel geweld, seksuele dwang of uitbuiting, onbedoelde zwangerschap, (onveilige)abortus of genitale verminking. Investeren in seksuele gezondheid en welzijn bij statushouders kan (gezondheid-)problemen voorkomen, een seksueel gezonde leefstijl bevorderen en bijdragen aan een goede integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone demente ouderen. Pharos zet zich in voor en stimuleert zorgprofessionals en gemeenten in het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van preventie en zorg bij deze groepen. Met als doel: gelijke zorg voor iedereen.

Meer over preventie en zorg chronische aandoeningen

Naar boven