Eenvoudig voorlichtingsmateriaal | Beeldverhaal

Soms heeft je kind een probleem | Met wie kan je praten?

Beeldverhaal over problemen bij kinderen. Professionals en vrijwilligers in de wijk, de zorg, het onderwijs of de kinderopvang kunnen het verhaal gebruiken bij contact met ouders en kinderen over lichtere opvoedvragen.

Pharos
Wijkteam Amersfoort
Stichting Al-Amal
Youké

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Dit beeldverhaal biedt ondersteuning in de wijk bij lichtere opvoedvragen en kun je gebruiken bij de begeleiding van bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Over beeldverhalen

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn, de gemeente, het onderwijs en de kinderopvang inzetten bij hun contact met migranten, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Accepteren en begrijpen boodschap

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal zorgt ervoor dat de lezer echt weet wat te doen na het lezen, bekijken of beluisteren ervan. Het materiaal bevat informatie in beelden, korte teksten in eenvoudige taal of korte gesproken teksten. Een goed voorbeeld hiervan is een beeldverhaal. Een beeldverhaal sluit aan bij de belevingswereld van de mensen voor wie de boodschap bedoeld is. De lezer kan zich identificeren met de hoofdpersoon waardoor de boodschap goed beklijft. Dit draagt bij aan de acceptatie van de boodschap en de begrijpelijkheid voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal of lezen en schrijven.

Ontwikkelen beeldverhalen

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen voor laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten. We ontwikkelen op verzoek beeldverhalen, bijvoorbeeld over de gezonde ontwikkeling en omgeving van kinderen, gezond ouderschap en opvoeding. Dat doen we in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep.

Neem contact op met Pharos voor meer informatie.

Achtergrond

Het Wijkteam in Amersfoort heeft samen met Youké, Pharos en Al Amal twee beeldverhalen ontwikkeld die ouders met opvoedproblemen ondersteunen bij het vinden van de weg naar hulp in de wijk. Een boekje voor lichtere opvoedvragen, Soms heeft je kind een probleem. Met wie kan je praten? en een voor moeilijkere opvoedvragen Soms zijn er problemen in je familie. Met wie kan je praten? De verhalen zijn ook digitaal beschikbaar op Youtube. De beeldverhalen zijn in elke gemeente bruikbaar.

Het wijkteam in Amersfoort merkte na de start in 2013 dat sommige wijkbewoners door bijvoorbeeld de taal of cultuurverschillen het wijkteam pas laat weten te vinden. Soms komen ouders pas in beeld als de problemen groot en complex zijn geworden. De bestaande informatie blijkt niet altijd even goed vindbaar en te begrijpen voor ouders die niet zo makkelijk de Nederlandse taal lezen en schrijven. Ook schrikken ouders soms terug voor de inzet van jeugdzorg omdat ze bang zijn om de zeggenschap over hun kinderen kwijt te raken. Dezelfde ervaring heeft Youké.

Naar boven