Eenvoudig voorlichtingsmateriaal | Beeldverhaal

Wat kun je doen als je baby huilt

Beeldverhaal over wat je kunt doen als je baby huilt. Professionals en vrijwilligers in de (jeugdgezondheids)zorg of kinderopvang kunnen het beeldverhaal als hulpmiddel gebruiken bij een gesprek met ouders.

TNO
CBO
Pharos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Wat kun je doen als je baby huilt? Kijk in dit verhaal mee hoe de vader en moeder van Sam dat doen.

 

Over beeldverhalen

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn, de kinderopvang en de gemeente inzetten in hun contact met migranten, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zo vertellen we in dit beeldverhaal wat je kunt doen als je baby huilt. Ook vertellen we wat je niet moet doen; met je baby schudden. Zo voorkomen we dat de baby het Shaken Baby Syndroom krijgt.

Accepteren en begrijpen boodschap

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal zorgt ervoor dat de lezer echt weet wat te doen na het lezen, bekijken of beluisteren ervan. Het materiaal bevat informatie in beelden, korte teksten in eenvoudige taal of korte gesproken teksten. Een goed voorbeeld hiervan is een beeldverhaal. Een beeldverhaal sluit aan bij de belevingswereld van de mensen voor wie de boodschap bedoeld is. De lezer kan zich identificeren met de hoofdpersoon waardoor de boodschap goed beklijft. Dit draagt bij aan de acceptatie van de boodschap en de begrijpelijkheid voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal of lezen en schrijven.

Ontwikkelen beeldverhalen

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen voor laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten. We ontwikkelen op verzoek beeldverhalen, bijvoorbeeld over de gezonde ontwikkeling en omgeving van kinderen, gezond ouderschap en opvoeding. Dat doen we in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep.

Neem contact op met Pharos voor meer informatie.

Naar boven