Datum

Aan de slag met de mentale gezondheid van jongeren

Datum

Werken aan de mentale gezondheid van jongeren is belangrijk. Al zeker nu. Maar hoe doe je dat in jouw gemeente? Dat lees je in de Handreiking bevordering mentale gezondheid Jeugd die we samen met het Trimbos-instituut maakten.

Deze handreiking helpt gemeenten en hun lokale partners om samen de juiste zorg en ondersteuning te bieden voor de mentale gezondheid van jongeren. In de handreiking staat informatie die gemeenten en hun partners kunnen gebruiken om kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar te ondersteunen in verschillende domeinen. In de kinderopvang, op school en in hun vrije tijd. Het document geeft inzicht in de wettelijke kaders, een stappenplan voor beleid, tips en inspirerende voorbeelden.

Meer mentale druk en stress

We horen steeds vaker dat mentale druk en stress bij jongeren toeneemt. En ook de druk op de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg, waaronder de Jeugd-ggz, wordt groter. Dat komt niet alleen door de huidige coronasituatie en de maatregelen. Maar bijvoorbeeld ook door de grotere prestatiedruk en hoge sociale verwachtingen die jongeren voelen. Een op de drie scholieren kampt met druk om te voldoen aan de verwachtingen van zichzelf of anderen, zoals ouders en docenten. Het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren is daarom een van de ambities in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024.

Waarom gemeenten?

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het invullen van de ambities uit die landelijke nota. Zij kunnen lokaal, samen met hun partners, werken aan beleid voor preventie, zorg en ondersteuning. Extra aandacht is daarbij nodig voor jongeren die leven in kwetsbare situaties. Hierbij kun je denken aan jongeren die opgroeien in armoede, beperkte taal- en digitale vaardigheden en/of multiproblematiek hebben.

Kijk voor meer informatie ook op onze nieuwe infosheet over welbevinden op school.

Naar boven