Samenwerken aan sociale innovatie: ROCKET-principes

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelden een centrale missie op om het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg beter te verbinden aan bestaande economische innovaties. Dit is nodig om een brede welvaart en economische groei te realiseren. De centrale missie is een afname van 30% in gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoge sociaal-economische groepen in 2040. Wij zijn voorzitter van het team dat de centrale missie uitvoert. Vanuit deze bestuurlijke rol binnen de topsector Gezondheid en Zorg, agenderen wij datgene wat nodig is om gezondheidsverschillen terug te dringen.

Hoe doen we dat?

Samen met overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen werken wij aan technische én sociale innovaties om de urgente transformatie binnen topsector Gezondheid & Zorg te volbrengen en gezondheidsverschillen te verkleinen. Dan doen we door sociale innovatie nadrukkelijk te koppelen aan technologische vernieuwing en bottom-up te werken aan innovaties. In onze Call to Action lees je meer achtergronden en inzichten over de koppeling tussen maatschappelijke en economische doelen en waarom deze koppeling belangrijk is.

Zes principes om toe te passen

Om de transformatie handvatten te geven, stelden we 6 principes op: De ROCKET-principes. Deze principes bevorderen actieve wisselwerking met mensen in een lage sociaal economische positie en dat is essentieel om gezondheidsverschillen aan te pakken. Het inzetten van deze principes begint vanuit het basisprincipe: ‘Werk samen met de mensen om wie het gaat en denk samen na over passende oplossingen’. Want, alleen samen kun je het verschil maken! Wij hebben voor het inzetten van de principes veel praktische kennis en informatie beschikbaar.

ROCKET-principes

Raadpleeg de mensen om wie het gaat in het bepalen van doelen in gewenste uitkomsten en betrek hen doorlopend als gelijkwaardig partner.

Onderzoekspopulaties vormen een proportionele afspiegeling van de samenleving en onderzoeksmethodes zijn inclusief en participatief.

Context: Innovaties zijn ingebed in lokale context met actieve betrokkenheid van alle relevante lokale partijen.

Kennis over de oorzaken van gezondheidsverschillen.

Equity: Kansengelijkheid vereist ongelijk investeren met gedifferentieerde inzet.

Testen: de bruikbaarheid en toegankelijkheid van beoogde innovaties zijn getest door groepen in een lage sociaal economische positie.

 

Naar boven