Samen met inwoners gezondheidsverschillen verkleinen in (middel)kleine gemeenten   

Datum20 maart
LocatieOnline
Programma PharosGezondIn
WerkvormOnline presentatie met interactieve chat

In zowel Goes, Hulst en Sint Maartensdijk zijn succesvolle strategieën toegepast om gezondheidsverschillen te verkleinen door samen te werken met inwoners. Rode draad in de drie gesprekken was het vinden, binden en vasthouden van inwoners.

Goes Bezig

In Goes ligt in het project ‘Goes Bezig’ de nadruk op het opbouwen van vertrouwen met gezinnen in een kwetsbare positie. Professionals van welzijnsorganisaties krijgen van de gemeente de ruimte om activiteiten te organiseren die bijdragen aan het ‘vinden en binden’ van inwoners die bijdragen aan de gezondheid van inwoners in brede zin van het woord. Door inzet van sociale marketing kwam de focus te liggen op wat belangrijk is voor gezinnen, zoals de zorg voor de kinderen. Met activiteiten waar gezinnen normaal niet zo gemakkelijk toegang toe hebben, zoals zwemmen en bowlen, kwam men in contact met inwoners. De continuïteit wordt gewaarborgd door blijvende gemeentelijke ondersteuning. Met als uitgangspunten: de mens voorop stellen en kijken waar je ze kunt helpen. En, maatwerk in plaats van aan procedures vasthouden.

Happy People in Hulst

In het project ‘Happy People’ in Hulst wordt door het opbouwwerk van Stichting Hulst voor Elkaar  ingezet op het in gesprek komen met inwoners: wat leeft er en wat hebben zij nodig voor hun gezondheid? Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten met aandacht voor ondersteuning bij onderliggende problematiek, zoals armoede en eenzaamheid, wordt gewerkt aan een betere gezondheid. Het zichtbaar zijn in de wijk (koffietruck, foodcar), in gesprek komen met inwoners en activiteiten die aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners leidt tot vertrouwen en een groter bereik bij inwoners. Sociaal Vitaal voor ouderen is een van de programma’s dat al lange tijd succesvol verloopt.

Beide aanpakken benadrukten het besef dat niet alle activiteiten in direct meetbare resultaten zijn uit te drukken, maar wel bijdragen aan een gezondere gemeenschap.

Sociale innovatie in Sint Maartensdijk gericht op  versterking van de gemeenschap

De GGD Zeeland heeft met een Sociale Innovatie aanpak een bewustwordingsproces bij inwoners van Sint Maartensdijk (Smerdiek) op gang gebracht over wat zij voor elkaar kunnen betekenen om zelfstandig te blijven wonen. Met behulp van geleide gesprekken kwam men tot het besef dat er best veel gebeurt, maar dat initiatieven van verschillende kerken, verenigingen en andere vrijwilligersverbanden los van elkaar staan en een groot deel van de inwoners niet wordt bereikt. Een werkgroep ging hiermee aan de slag en organiseerde activiteiten ter bevordering van ontmoeting en verbinding tussen inwoners, zoals bijvoorbeeld het zorgloket waarbij mensen elkaar met praktische zaken helpen, het uitbrengen van het dorpsmagazine Tuus in Smerdiek en de organisatie van de Dag van Smerdiek. Nu is het tijd voor de volgende stap: dat inwoners zich beter gaan organiseren. Gedacht wordt aan het oprichten van een dorpsbestuur, dat dient als serieuze gesprekspartner voor zorgprofessionals en de gemeente en dat zorgt voor blijvende samenhang tussen de initiatieven.
Eindrapport Empowercare, waaronder de pilot in Sint Maartensdijk (Tuus in Smerdiek): Empowercare – SWVO

Presentatie

Vragen en antwoorden inspiratiesessie

Naar boven