Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Veilig en verantwoord medicijngebruik

Nieuw - Cursus Cultuurverschillen aan de balie

Als apothekersassistente zie je aan de balie elke dag veel verschillende mensen, allemaal met hun eigen karakter, humeur, taalgebruik en culturele achtergrond. Je wilt uiteindelijk dat alle mensen hun geneesmiddel goed gebruiken. Vraag je je wel eens af hoe je jouw advies en voorlichting afstemt op de culturele achtergrond van de cliënt? En weet jij hoe je laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden aan de balie kunt herkennen?

Deze cursus helpt je daarbij. Via afwisselende leervormen (korte films, geschreven tekst, oefenvragen en scoringsvragen) doe je in 2,5 uur kennis en vaardigheden op waarmee je de volgende werkdag meteen aan de slag kan. Veel van de filmpjes bevatten rollenspellen die gemaakt zijn in de apotheek.

Accreditatiepunten: 2,5
Naar de cursus (alleen voor abonnees van CME-online)

Goed geneesmiddelengebruik onder laaggeletterden

Hoe leg je aan een patiënt uit waar medicijnen voor bedoeld zijn en hoe vaak hij ze moet gebruiken? Onjuist gebruik van medicatie komt veel voor onder laaggeletterde patiënten. Zij begrijpen vaak niet hoe zij de medicijnen moeten gebruiken, kennen de werking niet of hebben geen vertrouwen in de werking van het medicijn.

De gevolgen van onjuist medicijngebruik zijn groot: het heeft een negatieve invloed op de klachten, het ziekteverloop en de gezondheid van de patiënt. Het leidt tot meer complicaties met als gevolg een toename van ziekenhuisopnamen en zorgkosten.

Hoe bevordert Pharos doelmatig medicijngebruik?

  • Verbeteren van de mondelinge en schriftelijke informatie aan patiënten door zorgverleners
  • Nauwere samenwerking tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen rond laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid herkennen en effectief communiceren

Het is belangrijk dat zorgveleners laaggeletterdheid bij patiënten herkennen en weten hoe ze vervolgens moeten handelen. Effectief communiceren met laaggeletterden, migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is essentieel voor het bevorderen van juist medicijngebruik en therapietrouw. Samen met de opleiding Farmakunde van de Hogeschool Utrecht voerde Pharos onderzoek uit naar de strategieën en hulpmiddelen van apotheken die hun eigen werkwijzen en hulpmiddelen hebben gevonden voor een betere dienstverlening aan laaggeletterde patiënten.

Samenwerken aan veilig medicijngebruik in de eerstelijn

In Utrecht, Amersfoort en Amsterdam loopt in 2016 een onderzoek naar de registratie en uitwisseling van laaggeletterdheid tussen huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige. Met als doel het bevorderen van correct medicijngebruik. De resultaten van het onderzoek moeten leiden naar een praktisch draaiboek voor zorgprofessionals in heel Nederland. Het project wordt gefinancierd door ZonmW.

'Ik wil wel eens weten wat het eigenlijk is, want je vraagt mij waar zijn die pillen allemaal voor, dan weet ik het eigenlijk niet.’

In het kader van dit project heeft Shobha Kamisetti patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven geïnterviewd over hun medicijngebruik. Er is een samenvatting van haar rapport, maar u kunt ook het hele onderzoeksverslag downloaden.

Aanpassen van KNMP-richtlijnen

Regelmatig worden KNMP-richtlijnen herzien en op die momenten leest Pharos mee zodat ze voldoende rekening houden met de doelgroep laaggeletterden en patiënten met een migrantenachtergrond.

Vertaaltabel voor apothekers

De KNMP heeft een vertaaltabel gemaakt met gebruiksaanwijzingen – zoals ‘met eten innemen’, ‘kuur afmaken’ en ‘koel bewaren’ – in het Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya (een van de belangrijkste talen in Eritrea) en Farsi. Apothekers kunnen de vertaaltabel uitprinten en aan de balie inzetten.