Infosheet

Gezinsherenigers

Een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen, heeft recht op gezinshereniging. Dit betekent dat zijn of haar partner en eventuele kinderen naar Nederland mogen komen. Dit geldt ook voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s); zij kunnen een aanvraag doen voor hun ouders, broers en zussen. In 2016 en 2017 bestond een groot deel van de nieuwkomers in Nederland uit gezinsherenigers. Ondanks de grote aantallen is er weinig bekend over hoe het met de groep gezinsherenigers gaat nadat ze in Nederland zijn aangekomen.

Onder hulpverleners, maatschappelijke begeleiders, gemeenten en beleidsmakers bestaat grote behoefte aan meer kennis over gezinsherenigers. Er worden zorgen geuit over specifieke problemen die vaak onvoldoende in beeld zijn. Bijvoorbeeld relatieproblemen, (vecht)scheidingen, huiselijk geweld, opvoedingsproblematiek, gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld rond zwangerschappen en mentale gezondheid), en problemen op het gebied van onderwijs, integratie, schulden en huisvesting. Tegelijkertijd is er ook weinig zicht op de positieve kant van gezinshereniging, bijvoorbeeld de steun die herenigde gezinsleden elkaar kunnen geven en het afnemen van zorgen en stress doordat gezinsleden weer bij elkaar zijn.

Rapport Gezinsherenigers

Cover met vader moeder en kindHoe is het gesteld is met het welzijn en de gezondheid van gezinsherenigers? Ook wel nareizigers genoemd. Wat zijn de positieve aspecten van de hereniging, hoe helpt het mensen hun leven weer op te pakken? En waar lopen zij tegenaan? Deze inzichten zijn behulpzaam om problemen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken.
Het rapport Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers is een eerste inventarisatie van hoe het gaat met gezinsherenigers in Nederland, op basis van de ervaringen van gezinsleden zelf en de inzichten van zorg- en dienstverleners. Deze verkenning is uitgevoerd door Pharos in het najaar van 2017 in Almelo, Den Haag en Nijmegen.

Rapport Gezinsherenigers
Samenvatting rapport Gezinsherenigers 

Stalin Ahwash uit Syrië probeerde twee jaar lang zijn zoon Hani via gezinshereniging naar Nederland te krijgen

Meer informatie

Pharos thema Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Magazine over begeleiding alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) ‘Je kan het niet alleen, je hoeft het niet alleen’

‘Je kan het niet alleen, je hoeft het niet alleen’

Magazine over succesvolle begeleiding van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Met tips, handvatten en AMV’s die vertellen over hun ervaringen.

Huisarts-migrant.nl

Website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
huisarts-migrant.nl

Over Pharos