Eenvoudig voorlichtingsmateriaal | Beeldverhaal

Emir heeft plezier

Eenvoudig beeldverhaal over spelen. Professionals en vrijwilligers in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang kunnen het verhaal gebruiken bij contact met kinderen en ouders.

Pharos
Stichting Preventief op Maat
Spel aan huis

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

In dit boekje lees je over Emir en zijn gezin. Alle kinderen spelen. Spelen is belangrijk. De vader en moeder van Emir helpen hem om te spelen. Het boekje is ontwikkeld voor jeugd en ouders.

Over beeldverhalen

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn, de gemeente, het onderwijs of de kinderopvang inzetten tijdens het contact met migranten, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Accepteren en begrijpen boodschap

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal zorgt ervoor dat de lezer echt weet wat te doen na het lezen, bekijken of beluisteren ervan. Het materiaal bevat informatie in beelden, korte teksten in eenvoudige taal of korte gesproken teksten. Een goed voorbeeld hiervan is een beeldverhaal. Een beeldverhaal sluit aan bij de belevingswereld van de mensen voor wie de boodschap bedoeld is. De lezer kan zich identificeren met de hoofdpersoon waardoor de boodschap goed beklijft. Dit draagt bij aan de acceptatie van de boodschap en de begrijpelijkheid voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal of lezen en schrijven.

Ontwikkelen beeldverhalen

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen voor laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten. We ontwikkelen op verzoek beeldverhalen, bijvoorbeeld over de gezonde ontwikkeling en omgeving van kinderen, gezond ouderschap en opvoeding. Dat doen we in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep.

Neem contact op met Pharos voor meer informatie.

Overzicht van eenvoudig materiaal gemaakt door Pharos en partnerorganisaties

Bekijk de eenvoudige voorlichting over zwangerschap en ouderschap

Naar boven