Kennisbank

Materialen waarmee je in je eigen dagelijkse praktijk aan de slag kunt. De meeste materialen zijn direct gratis te downloaden en hebben een gedegen wetenschappelijke basis.

Thema
Trefwoord
Type
Taal

31 publicaties

Eenvoudige voorlichting

Praatkaarten – Bloedkanker en lymfeklierkanker

Kaarten die oncologieverpleegkundigen en oncologen kunnen gebruiken bij een eenvoudige uitleg in woorden en beeld. De kaarten zorgen voor meer begrip en helpen het samen beslissen.

Eenvoudige voorlichting

Praatkaarten – Darmkanker

Kaarten die oncologieverpleegkundigen en oncologen kunnen gebruiken bij een eenvoudige uitleg in woorden en beeld. De kaarten zorgen voor meer begrip en helpen het samen beslissen.

Handreiking

Partnerrelaties na de vlucht

Mensen met een vluchtachtergrond die hun leven opnieuw moeten opbouwen in Nederland krijgen te maken met allerlei uitdagingen. De verandering van de relatie met hun partner is er daar vaak één van. Pharos krijgt regelmatig signalen van huwelijken van vluchtelingen die onder druk staan. Echtparen raken van elkaar vervreemd, er zijn conflicten, een hoog aantal echtscheidingen, en soms huiselijk geweld. Deze signalen waren aanleiding voor een verkennend onderzoek naar dit onderwerp. Op basis van het onderzoek schreven we dit artikel, waarmee we betrokken professionals en organisaties inzicht willen geven in wat er speelt en hoe zij echtparen (beter) kunnen ondersteunen.

Gesprekskaart

Gesprekskaart bariatrie

Een gesprekskaart voor consulten op de bariatrische afdeling met verschillende onderwerpen.

Praatplaat

Praatplaat spelen

Plaat met illustraties over spelen met je kind. Professionals in de jeugdgezondheidszorg of de kinderopvang kunnen de kaart als hulpmiddel gebruiken bij een gesprek met ouders en kinderen.