Datum

Aandacht voor gezondheid belangrijk voor betere integratie Eritrese vluchtelingen

Datum

Door hun ervaringen voor en tijdens hun vlucht en een afstand tot wat hier in Nederland gebruikelijk is, kan de integratie van Eritrese statushouders eerder stagneren dan bij andere vluchtelingen en migranten. Gezondheidsproblemen, lichamelijk én geestelijk, spelen daarbij een belangrijke rol. Het onlangs verschenen SCP rapport Eritrese statushouders in Nederland concludeert dan ook dat er zowel vanuit gemeenten als vanuit de zorg en welzijnssector extra gezamenlijke inspanningen nodig zijn om hun integratie te stimuleren.

Pharos is blij dat het onderwerp ‘gezondheid’ goed is meegenomen in deze studie. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen inburgeren en integreren. Andersom heeft het actief deelnemen aan de samenleving een positief effect op de gezondheid.

Uit eerder onderzoek van Pharos bleek al dat voor de integratie van deze groep vluchtelingen een integrale aanpak nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat gemeentelijke instanties oog moeten hebben voor psychische problemen, en dat huisartsen iets moeten weten over de stressfactoren die spelen bij deze mensen, zoals piekeren over het lot van hun familie of over de afgewezen gezinshereniging. En deze instanties en zorgverleners moeten van elkaar weten dat zij hiermee bezig zijn. Eritrese sleutelpersonen kunnen bovendien een belangrijke rol spelen in het verkleinen van de afstand tussen statushouders en allerlei hulpverleners en andere (zorg)professionals.

Over het SCP rapport

Het SCP rapport Eritrese statushouders in Nederland is een verslag van een kwalitatief onderzoek over de achtergrond van Eritrese statushouders en hoe het hen in Nederland vergaat. De onderzoekers spraken met zowel Eritrese statushouders als met experts over onder andere inburgering, gezinshereniging, zorg en hulpverlening en arbeid. Net als Pharos benoemt het SCP het belang van specifieke aandacht voor psychische problemen, aangezien die juist tot beperkingen leiden in geheugen en concentratie, en daarmee het vermogen tot het leren van taal en andere vaardigheden nodig om te kunnen integreren.

Feiten, cijfers en praktische hulpmiddelen

Lees voor meer informatie onze verkenning Van ver gekomen (2016). Ook is de inhoud relevant van de rapporten van Pharos Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers en Eritrese vrouwen in de geboortezorg.

 Op de website van Pharos vind je praktische tools die kunnen ondersteunen bij de begeleiding van onder andere Eritrese statushouders.

Naar boven