Welzijn en gezondheid gezinsherenigers

De afgelopen periode ontving Pharos veel signalen en vragen van professionals, begeleiders en gemeenten over gezondheid en welzijn van gezinsherenigers. Pharos deed een verkennend onderzoek naar ervaringen en behoeftes van de gezinsleden, en succesfactoren en knelpunten rond de begeleiding en zorg voor deze groep. We hebben onder andere gesproken met gezinnen zelf, en zorg- en dienstverleners in verschillende gemeenten. Wat zijn de positieve aspecten van de hereniging, hoe helpt het mensen hun leven weer op te pakken? En wat maakt hen eventueel kwetsbaarder?

Contact of vraag?

Elize Smal

 

"Werk samen in de begeleiding en voorlichting. Gezond zijn en steun aan elkaar hebben is belangrijk voor de integratie, een krachtige beschermende factor"