Waar komt de leerling in mijn groep vandaan?

Ontheemd zijn

De ene leerling komt naar Nederland vanwege een gezinshereniging, een ander omdat zijn of haar ouders arbeidsmigrant zijn en sommige leerlingen zijn alleen gekomen als AMV. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat ze ontheemd zijn. Ze moesten afscheid nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren. Meestal zijn het de ouders of familie die de keuze maakten om te vertrekken en lang niet altijd hebben de kinderen daar iets over te zeggen gehad.

Achtergrond leerlingen

Hoe kan de voorgeschiedenis van jouw leerlingen doorwerken op wat je dagelijks ziet in de klas? Hoe zag het leven in het thuisland er eigenlijk uit? Is er momenteel sprake van veel stress thuis? Hoe groot zijn de verschillen tussen vroeger en nu? Allemaal vragen die belangrijk zijn om bij stil te staan.

Moeizame start

Er kan veel spelen in de levens van nieuwkomersleerlingen. Dat kan nadelig zijn voor hun ontwikkeling. Als voorbeeld: er zijn veel signalen van scholen dat AMV‘s, vaker dan de nieuwkomers mét ouders, absent zijn op school. De beperkte ondersteuning door ouders en de zorgen die AMV’s hebben over hun familie en de aanvraag voor gezinshereniging kunnen een rol spelen. Hun start verloopt daardoor een stuk moeizamer.