Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

eHealth4all

Op weg naar eHealth voor iedereen!

eHealth is niet meer weg te denken uit onze gezondheidszorg: we maken een afspraak via internet met de huisarts, gebruiken een app om onze conditie te verbeteren, hebben online overleg met een hulpverlener of we volgen een digitaal zelfhulpprogramma. Een mooie ontwikkeling die nieuwe mogelijkheden biedt.

Een groot deel van de bestaande eHealth-toepassingen is echter niet toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Veel van hen hebben moeite met lezen of schrijven en kunnen de informatie op websites en apps vaak niet vinden of begrijpen. Terwijl ehealth hét middel kan zijn om ook deze mensen te voorzien van belangrijke informatie over preventie, zorg en gezondheid zoals sporten, bewegen, gezonde voeding en opvoeding.

Betrokkenheid van gebruikersgroepen bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen is leidend bij activeiten van Pharos. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Meer informatie over eHealth4all (brochure)

Artikel over eHealth4all in Zorgvisie maart 2017 'Zelfs diabetes is een moeilijk woord'

Pharos heeft veel ervaring met eHealth en het ontwikkelen van passende informatie. Recent voorbeeld is de 'Samen Starten' app. Deze wordt doorontwikkeld voor gebruik bij laagopgeleiden in samenwerking met TNO, Eaglescience, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden. 

2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven 
29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden

Deze mensen kunnen niet optimaal gebruik maken van eHealth- toepassingen, vinden het lastig om informatie over zorg en gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Hierdoor krijgen zij vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Met een toegankelijk eHealthaanbod zijn zij beter in staat om regie te voeren over eigen gezondheid en informatie te vinden over goede en passende zorg.

De 4 stappen naar eHealth4All                    Pharos zet zich met partners ervoor in dat:
- E-health voor iedereen begrijpelijk is
- makkelijk te vinden en gebruiken is
- professionals mensen kunnen coachen bij gebruik
- lokale spelers in preventie en zorg afspraken maken over de inzet van e-health.

eHealth biedt perspectieven

Juist voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden biedt eHealth veel mogelijkheden:

  • Beeld en geluid voor duidelijke uitleg
  • Pictogrammen die beter aansluiten op de belevingswereld van gebruikersgroepen
  • Directe feedback voor verheldering van de hulpvraag
  • Spraakherkenning en voorleesfunctie
  • Gedoseerde informatie en eenvoudige zinnen en woorden
  • Bekijken in eigen tempo, taal, tijd en eventueel samen met anderen

Meer informatie over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden