Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

eHealth4all


 

 

Download de Quickscan digitale vaardigheden>>


 

Op weg naar eHealth voor iedereen!

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth-toepassingen is voor veel van deze mensen een grote opgave. Veel eHealth-toepassingen worden daardoor niet gebruikt. Terwijl juist deze mensen baat kunnen hebben bij het gebruik van eHealth.

Voor het opschalen van eHealth is het nodig dat de toepassingen geschikt zijn voor iedereen. Dus ook voor de grote groep mensen die laagopgeleid is of door andere omstandigheden moeite heeft met het gebruik van digitale instrumenten.

Ook de gebruikersgroep van lager opgeleiden geven aan dat eHealth voor hen goed kan werken. En dat eHealth juist voordelen biedt zoals beeldgebruik, pictogrammen, voorleesfuncties, interactiviteit en gebruik in eigen tempo en eventueel samen met anderen.

De urgentie van eHealth4All wordt nog groter als we beseffen dat laagopgeleiden een gemiddeld slechtere gezondheid hebben. Zij hebben vaker last van chronische aandoeningen als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.


 


 

Het kunnen begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth levert een aanzienlijke bijdrage aan het vergroten van het zelfmanagement en regie over eigen gezondheid. En het draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsachterstanden.In 4 stappen naar eHealth4All

Waar zet Pharos samen met partners op in?

 1. eHealth is begrijpelijk voor iedereen
 2. eHealth is gemakkelijk te vinden en te gebruiken 
 3. Professionals kunnen patiënten/cliënten coachen bij gebruik
 4. Lokale spelers in preventie en zorg maken afspraken over de inzet van eHealth


3 basisprincipes

 1. Gebruikers vanaf het begin betrekken bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen
 2. eHealth tot stand brengen in co-creatie van gebruikers, zorgverleners en ontwikkelaars
 3. Een 'inclusief ontwerp' vraagt om werken met kwaliteitscriteria en richtlijnen.

 

Betrokkenheid van gebruikersgroepen bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen is leidend bij activeiten van Pharos. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond.


 eHealth biedt perspectieven

Juist voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden biedt eHealth veel mogelijkheden:

 • Beeld en geluid voor duidelijke uitleg
 • Pictogrammen die beter aansluiten op de belevingswereld van gebruikersgroepen
 • Directe feedback voor verheldering van de hulpvraag
 • Spraakherkenning en voorleesfunctie
 • Gedoseerde informatie en eenvoudige zinnen en woorden
 • Bekijken in eigen tempo, taal, tijd en eventueel samen met anderen

Meer informatie en artikelen over eHealth4ALL

Brochure eHealth4ALL - een initiatief van Pharos

Artikel 'eHealth4ALL: nogal wiedes!' ICT&Health december 2017

Artikel over eHealth4all in Zorgvisie maart 2017 'Zelfs diabetes is een moeilijk woord'

Artikel 'Een lage opleiding is geen voorspeller voor het wel of niet gebruiken van eHealth-toepassingen >>


 

Meer informatie over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden