Fase 2: Uitleg: waarom en wanneer?

Kraamzorg kan leiden tot twijfel en zorgen: ‘Krijg ik wel genoeg privacy?’ ‘Mijn familie helpt mij al, is kraamzorg wel nodig?’ ‘Komen ze me controleren?’

In deze fase kun jij als zorgverlener tegen verschillende problemen aanlopen:

Mijn cliënt heeft angst en vooroordelen over kraamzorg.

Mijn cliënt heeft zo veel andere dingen aan haar hoofd, dat ze er niet aan toekomt om kraamzorg te regelen.

De informatie die ik mijn cliënt geef komt niet goed aan, doordat mijn cliënt de taal niet goed spreekt of laaggeletterd is.

Deze tips & tools helpen jou

TIP

Werk aan jullie vertrouwensband

Na de eerste kennismaking is het belangrijk om goed in gesprek te blijven met je cliënt en echt te blijven luisteren. Praat met je cliënt over haar situatie. Hoe staat zij tegenover kraamzorg? Hoe zou kraamzorg eruitzien in haar situatie? Waarom is het nuttig? Vraag ook of ze zich heeft aangemeld voor kraamzorg. Is dit niet zo? Vraag haar dan of er iemand is die haar kan helpen.

TIP

Bespreek de zorgen van je cliënt

Vraag je cliënt of ze zorgen heeft over kraamzorg. Het kan zijn dat een cliënt liever niet wil dat er iemand bij haar thuis komt die ze niet kent. Dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze klein woont of nog niet alle spullen voor de baby heeft. Je kunt dan uitleggen dat kraamzorg er echt is om te helpen. En niet om haar te controleren, bijvoorbeeld.

TIP

Vraag een prenataal huisbezoek aan

Wanneer je signalen ziet dat de zwangere vrouw zich in een kwetsbare situatie bevindt, kun je een prenataal huisbezoek aanvragen. Een prenataal huisbezoek vraag je alleen aan wanneer je cliënt daarmee akkoord is. Tijdens het bezoek bespreekt de jeugdverpleegkundige met je cliënt of extra hulp of ondersteuning nodig en/of gewenst is.

TOOL

Is jouw informatie begrijpelijk?

Het helpt jouw cliënten enorm als informatie in begrijpelijke taal (B1-niveau) geschreven is. Bijvoorbeeld op je website of in het voorlichtingsmateriaal. Via deze website controleer je of de woorden die je gebruikt eenvoudig genoeg zijn. Is dat niet zo? Dan zie je ook welke woorden je wel kunt gebruiken. Test of jouw informatie B1 is

TOOL

Voorlichting over zwangerschap in diverse talen

Op Zanzu.nl vind je allerlei informatie en beeldmateriaal over o.a. zwangerschap in 16 talen. Ga naar de website

TOOL

Cultuursensitief werken

Wat is cultuursensitief werken? Hoe doe je dat? En hoe helpt cultuursensitief werken om gezondheidsverschillen te verkleinen? Bekijk de infographic

IN DE PRAKTIJK

In gesprek met partners en collega’s

Begin het gesprek met collega’s of anderen binnen jouw werkkring, zoals verloskundigen. Start meteen met 1 vraag uit de tombola, of ontdek het kraamzorg discussiespel met alle 18 vragen!

Discussiespel
Naar boven