Fase 5: Hoeveel uren is een goede keuze?

In deze fase maakt je cliënt een keuze over het aantal uur kraamzorg. Soms nemen vrouwen niet het aantal geïndiceerde af. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo kan je cliënt zich zorgen maken over hoe ze de uren gaat betalen, of is het onduidelijk wat de verzekering wel of niet vergoedt. Ook kan ze denken geen kraamzorg nodig te hebben, omdat ze familie heeft die voor haar zorgt. Of omdat ze zich schaamt over haar woonsituatie.

In deze fase kun jij als zorgverlener tegen verschillende problemen aanlopen:

Mijn cliënt heeft financiële zorgen.

De informatie over het vergoeden van kraamzorgkosten is niet duidelijk voor mijn cliënt.

Mijn cliënt kiest voor te weinig uren kraamzorg.

Deze tips & tools helpen jou

TIP

Probeer te achterhalen wat er speelt bij je cliënt

Het gebeurt vaak dat vrouwen kiezen voor 3 uur kraamzorg terwijl ze liever meer kraamzorguren hadden gehad. Je cliënt zal niet altijd aangeven dat dit zo is. Vaak heeft dit te maken met schaamte of een gebrek aan vertrouwen. Door begrip te tonen kun je erachter komen of ze misschien te weinig geld heeft of dat ze informatie over het aantal uur kraamzorg niet goed heeft begrepen of dat er een andere reden is.

Tip voor zorgconsulenten: adviseer over het nodige aantal uren kraamzorg

Het protocol bepaalt hoeveel uur kraamzorg nodig is. Leg aan de cliënt uit waarom dit aantal uur nodig is. Als een vrouw bijvoorbeeld borstvoeding wil geven, is hier vaak ondersteuning bij nodig. Dan is het goed dat de kraamverzorgende bij 2 voedingsmomenten per dag aanwezig is, dus in totaal minimaal 6 uur per dag. Ook voor kraamverzorgenden is het belangrijk dat ze genoeg uren hebben om hun werk te doen.

Financiële weerbaarheid

Om ervoor te zorgen dat zwangeren en gezinnen met geldproblemen tijdig in beeld komen en passende ondersteuning krijgen, is het investeren in vroeg signalering en het herkennen van financiële risico’s essentieel. Zo wordt voorkomen dat zij langdurig worden blootgesteld aan stress met alle gevolgen van dien voor een kansrijke start en het latere leven. Hoe kun je deze problematiek (beter) signaleren en hoe kun je toekomstige ouders ondersteunen en toeleiden naar hulp?

Hier vind je tips, voorbeelden en tools

IN DE PRAKTIJK

In gesprek met partners en collega’s

Begin het gesprek over het aantal uren met collega’s of anderen binnen jouw werkkring, zoals verloskundigen. Start meteen met 1 vraag uit de tombola, of ontdek het kraamzorg discussiespel met alle 18 vragen!

Discussiespel
Naar boven