Fase 6: De kraamzorgweek

In deze fase krijgt je cliënt kraamzorg. Duidelijke communicatie en rekening houden met culturele verschillen en persoonlijke wensen zijn hierbij erg belangrijk. Begrijpt je cliënt je voorlichting en instructies goed? Durft je cliënt haar wensen uit te spreken?

In deze fase kun jij als zorgverlener tegen verschillende problemen aanlopen:

Mijn cliënt heeft meer hulp nodig dan ze nu ontvangt. Ze laat dit niet altijd weten.

Er is verwarring bij mijn cliënt over wat de kraamzorg wel en niet doet.

Mijn cliënt lijkt me niet altijd te begrijpen wanneer ik haar informatie geef.

Deze tips & tools helpen jou

TIP

Ga na of je cliënt genoeg hulp ontvangt, ook als de kraamverzorgende er niet is

Het komt voor dat vrouwen net na de bevalling niet genoeg hulp krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze geen partner heeft, of omdat haar partner moet werken en er niemand is die voor de net bevallen vrouw zorgt als de kraamverzorgende weg is. Probeer een luisterend oor te bieden en achterhaal of dit speelt. Bespreek het met de verloskundige als dit het geval is.

TIP

Controleer of jouw manier van aandacht geven past bij je cliënt

Je cliënt is net bevallen. Een ontzettend bijzondere en vaak spannende periode! Natuurlijk probeer je haar in deze omstandigheden genoeg persoonlijke aandacht te geven. Je vraagt bijvoorbeeld hoe het gaat en bent vriendelijk naar de moeder en baby. Probeer hierbij ook rekening te houden met culturele verschillen. Soms heeft een cliënt andere verwachtingen van een zorgverlener. Probeer te achterhalen of je cliënt zich op haar gemak voelt.

TOOL

Heeft je cliënt alles begrepen?

Door laaggeletterdheid, het spreken van een andere taal of culturele verschillen kunnen besproken zaken soms niet of anders begrepen worden door je cliënt. Wat doet de kraamzorg precies? Valt hulp in het huishouden daar wel of niet onder? Maak echt contact met je cliënt en controleer regelmatig of het duidelijk en begrijpelijk is als je iets uitlegt. Als je merkt dat je cliënt je niet begrijpt omdat ze weinig Nederlands spreekt, kun je ervoor kiezen om een app te gebruiken die Nederlandse woorden vertaalt naar de taal die je cliënt spreekt.

Lees hoe de terugvraagmethode je kan helpen

Gebruik een vertaalapp

TOOL

Informatie over de kraamzorgweek in 5 talen

Hier vind je filmpjes die je kunt bekijken in 5 verschillende talen. Ze zijn handig om te gebruiken tijdens voorlichting over de kraamzorgweek en het krijgen van een baby.

Bekijk de filmpjes

TOOL

Overdracht binnen kraamzorg

Lees hier alles over de overdracht binnen de kraamzorg: van verloskundig zorgverleners en kraamzorg naar jeugdgezondheidszorg. Je vindt hier concreet wat moet worden overgedragen.

Ga naar de zelfscan Kansrijke Start

TOOL

Begrijpelijke voorlichting: beeldverhalen

Als zorgverlener wil je (aanstaande) ouders graag motiveren en voorlichten over onderwerpen die belangrijk zijn tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Loop je er weleens tegenaan dat je boodschap niet goed bij hen aansluit? Of dat bestaande folders te ingewikkeld of niet herkenbaar zijn voor cliënten? Maak dan gebruik van dit voorlichtingsmateriaal.

Beeldverhaal: Wat kun je doen als je baby huilt

Voorlichtingsmateriaal: Begrijp je lichaam – bevalling

TOOL

Stress-sensitieve zorg

Chronische stress is de oorzaak van veel gezondheidsproblemen en kan bij zwangerschap en geboorte zorgen voor een slechte start. Om zwangeren en ouders die leven met aanhoudende stress en zorgen effectief te helpen is het belangrijk dat we oog hebben voor de ontregelende werking van aanhoudende stress. Sluit aan bij wat ouders in de eerste 1000 dagen nodig hebben en ondersteun de natuurlijke ontdekkingstocht om hun baby te leren kennen. Langdurige, toxische stress vereist een bredere aanpak. “Laat ouders zoveel mogelijk zelf met oplossingen en ideeën komen. Stel vooral open vragen: Is er iets waar je je zorgen over maakt? Hoe vind je dat het gaat? Is er iets waarmee ik jou kan ondersteunen? Waardoor zou jij je als (aanstaande) moeder prettiger voelen?”

Stress-sensitieve zorg

Leven met ongezonde stress pagina’s 19 en 36

IN DE PRAKTIJK

In gesprek met partners en collega’s

Begin het gesprek over de kraamzorgweek met collega’s of anderen binnen jouw werkkring, zoals verloskundigen. Start meteen met 1 vraag uit de tombola, of ontdek het kraamzorg discussiespel met alle 18 vragen!

Discussiespel
Naar boven