Datum

Veel aandacht voor gezondheidsverschillen in Landelijke Nota Gezondheidsbeleid

Datum

‘We zijn blij met de brede aandacht voor gezondheidsachterstanden in de nieuwe Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’, aldus Patricia Heijdenrijk, directeur van Pharos. ‘Als je daadwerkelijk verschil wilt maken, moet je verder kijken dan alleen gezondheid. Daar is samenwerking voor nodig. Ook gemeenten zijn blij met de brede inzet en aanpak op gezondheid en vitaliteit. Wij ondersteunen deze brede aanpak, onder andere via de programma’s GezondIn en Kansrijke start.’

Kwetsbare situatie

Mensen in een kwetsbare situatie hebben een hoger risico op een minder goede gezondheid. We zien bijvoorbeeld dat mensen in armoede, migranten, daklozen, gevangenen en verslaafden harder getroffen worden door het coronavirus. Meer dan ooit zien we het belang van gezondheid en het bestrijden van gezondheidsverschillen.

De problemen die achter een verminderde gezondheid schuilgaan, gaan verder dan het gezondheidsdomein. Armoede, schulden, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid, werkloosheid, een beperking, een lage opleiding of de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving hebben allemaal invloed op hoe gezond je bent en hoe gezond je je voelt. De nota helpt ons om ook de komende jaren te blijven inzetten op een brede aanpak.

Vier vraagstukken

De Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’ van VWS noemt vier gezondheidsvraagstukken die de overheid met voorrang wil aanpakken:

  • Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
  • Gezondheidsachterstanden verkleinen
  • Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
  • Vitaal ouder worden

We ondersteunen deze ambities. Het zijn terreinen waarop we volop actief zijn, met onder andere onze programma’s Kansrijke start, GezondIn, Gezond Opgroeien, eHealth4All, en Ouderen en Gezondheid. Het  aanpakken van gezondheidsverschillen vraagt om voortdurende aandacht, zowel landelijk als lokaal. We kunnen niet op één ding inzetten en hopen dat het goed komt. We moeten breed kijken, samenwerken en vooral inwoners betrekken.

Leefomgeving

Het besef dat een gezonde leefomgeving een belangrijk instrument is om gezondheidsverschillen tegen te gaan, groeit. Gemeenten kunnen programma’s zoals het Nationaal Preventieakkoord en GIDS/GezondIn inzetten om de leefomgeving aan te pakken in wijken en buurten waar veel mensen met gezondheidsachterstanden wonen. GezondIn-adviseurs ondersteunen bij het opstellen van lokale preventieakkoorden en een aanpak voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Levensverwachting

Mensen met een lage SES worden gemiddeld zes jaar minder oud dan mensen met een hoge SES. Een belangrijke ambitie uit de nota is dat in 2024 de levensverwachting van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) is toegenomen. Ook het aantal jaren in goed ervaren gezondheid moet zijn toegenomen, voor mensen met een lage én een hoge SES. ‘Dit is de missie van Pharos. We ondersteunen deze ambities dan ook van harte en zijn blij dat onze missie om gezondheidsverschillen terug te dringen steeds breder gedeeld wordt’ aldus Heijdenrijk, ‘ Het is geen eenvoudige opgave, maar wel een van levensbelang. Letterlijk en figuurlijk. Het is cruciaal voor onze samenleving. Want iedereen verdient de kans op een even lang en gelukkig leven.’

De nota gezondheidsbeleid is opgesteld in samenwerking met VNG, GGD’en, gemeenten, Pharos, RIVM en andere partijen. Deze nota verschijnt als onderdeel van de vierjaarlijkse preventiecyclus. ‘Gezondheid breed op de agenda’ geeft gemeenten richting om hun lokale beleid op te baseren, met handvatten voor beleid en uitvoering.

Naar boven