Spreidingswet en gezondheid

Ga je als gemeente beginnen met asielopvang? Tips om vanaf de start zorgvuldig om te gaan met gezondheid en veerkracht

Deze infosheet is bedoeld voor gemeenten die naar aanleiding van de Spreidingswet gaan beginnen met de opvang van asielzoekers of opvang uit gaan breiden. De Spreidingswet moet zorgen voor een betere verdeling over het land, overbelasting van locaties verminderen en een einde maken aan de tijdelijke opvanglocaties die vaak niet geschikt zijn voor langdurig verblijf. De wet zorgt echter niet direct voor een structurele oplossing. Er zullen voorlopig nog verschillende vormen van tijdelijke opvang bestaan. Voor de gezondheid en veerkracht van bewoners is het belangrijk om steeds te streven naar goede zorg en ondersteuning in elk type opvang. We bundelen hier kennis en tips voor ondersteuning bij het behouden en versterken van de (mentale) gezondheid en veerkracht van asielzoekers én om te voorkomen dat hun gezondheidsachterstand nog groter wordt.

In de asielopvang worden mensen die vluchten voor oorlogsgeweld of vervolging opgevangen terwijl zij wachten op een beslissing op hun asielverzoek. Zij hopen zo snel mogelijk hun leven weer op te kunnen pakken. Om dat te kunnen doen is gezondheid cruciaal. Er moet daarom vanaf dag één bij de opvang aandacht zijn voor goede toegang tot preventie, zorg en welzijn. Vroege signalering en passende ondersteuning zijn daarbij belangrijk.

Naar boven