Advies 1. Start met duurzame verbinding met inwoners

Draagvlak vraagt om samenwerking met inwoners

 

 

Een opvang in de gemeente of regio kan emoties teweegbrengen. Het is daarom belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven met inwoners. Er kan geleerd worden van eerdere ervaringen over het omgaan met weerstand en versterken van draagvlak. Movisie licht dat toe in het artikel ‘informeer inwoners goed en op tijd om weerstand te voorkomen’ van december 2023. Actief, tijdig en goed informeren, betrekken en nog beter echt samenwerken met inwoners voorkomt polarisatie en maatschappelijke onrust rondom de opvang van asielzoekers. Wanneer groepen elkaar ontmoeten en (leren) kennen, ontstaat namelijk meer begrip en neemt weerstand af. Persoonlijke verhalen van asielzoekers kunnen helpen om negatieve berichtgeving over asielzoekers tegen te gaan. Laat mensen zien om wie het gaat, wat zij graag doen en nodig hebben. Zie de publicatie van Movisie van 5 maart 2024 waarin ook de rol van vrijwillige ambassadeurs wordt toegelicht. Het benutten van ervaringsdeskundigen komt aan bod in 5. Benut de kennis van Sleutelpersonen Gezondheid.

Naar boven