Advies 6. Besteed specifiek aandacht aan kinderen

 

Bij het inrichten van de locatie is het belangrijk om rekening te houden met kinderen, en te zorgen dat de opvang voldoet aan de kinderrechten. Dit advies van de werkgroep Kind in AZC uitgangspunten voor kindvriendelijke en veilige asielopvang en gerichte adviezen en tips over hoe dat te doen. De Monitor: leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang geeft per thema aan wat de kinderrechten zijn, en bevat tips en aanbevelingen over hoe hier rekening mee te houden bij het opzetten van een opvanglocatie.

De JGZ heeft in principe alle kinderen in beeld en werkt aan preventie, signaleren, advies geven, en natuurlijk ook vaccineren. Op de website van de VNG is informatie te vinden over jeugdhulp voor asielzoekerskinderen.

Andere organisaties waar kennis en aanbod te vinden is:

  • LOWAN bundelt informatie over nieuwkomersonderwijs, o.a. over hoe onderwijs in te richten op opvang locaties
  • Wees alert op de gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren. Aanbod voor kinderen op de opvanglocaties wordt o.a. geboden door de Vrolijkheid, Time4you van VluchtelingenWerk, en TeamUp van WarChild/CED groep/Save the Children
  • NIDOS is de voogdijinstelling voor AMV’s

Pharos ontwikkelde rond kinderen en jeugd:

Meer weten/contactpersoon: e.smal@pharos.nl

Naar boven