Advies 2. Wees alert op de (mentale) gezondheid van asielzoekers

 

Wees alert op veelvoorkomende gezondheidsrisico’s

Asielzoekers en statushouders lopen in vergelijking met andere inwoners van Nederland een groter risico op gezondheidsproblemen. De gedwongen migratie, gevolgen van oorlog en andere traumatische ervaringen dragen hieraan bij. Ook de leefomstandigheden in het azc, de vele verhuizingen, de vaak lange wachttijd en onzekerheid over de (te verwachten uitkomsten van) procedures, spelen hierbij een rol. Met name psychische problematiek speelt veel vaker bij asielzoekers en vluchtelingen. Zij ervaren namelijk veel stress, willen een nieuw leven opbouwen, maar belanden tijdens de asielprocedure voor onbepaalde tijd in een ‘wachtstand’ zonder grip op hun omstandigheden.

Train medewerkers om gezondheidsproblemen te signaleren en bespreekbaar te maken

Om te voorkomen dat problemen erger worden tijdens de opvang is vroege signalering belangrijk. Bewoners zijn vaak om verschillende redenen terughoudend met het bespreken van gevoelige onderwerpen, zoals psychische klachten. Zijn de professionals en vrijwilligers (o.a. van VluchtelingenWerk) op de locatie voldoende getraind om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken? En kunnen zij tijdig de genoemde veelvoorkomende problematiek signaleren?

Pharos biedt een aantal relevante handreikingen die hierbij kunnen helpen.

Handreiking ‘Geef ons de tijd’ voor begeleiding van vluchtelingen met oog voor psychische gezondheid.

Infosheet vroegsignalering psychische klachten en Protect-vragen

Kleinschalige opvang en prettige woonomgeving

Een prettige woonomgeving draagt bij aan gezondheid en welzijn, dit geldt ook voor asielzoekers. Kleinschalige opvang in de woonwijken verdient hierin de voorkeur boven grootschalige, verafgelegen centra; dit kan ook beter passen bij de omgeving en het aantal inwoners van de gemeente. Het leven op een azc is niet ideaal, maar er zijn vaak wel mogelijkheden om iets te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Daglicht
 • Geluidsisolatie
 • Privacy en veiligheid
 • Schone, toegankelijke en gescheiden sanitaire voorzieningen
 • Gelegenheid om zelf te koken
 • Ontspanningsruimten
 • Goede wifi-verbinding
 • Mogelijkheden om te sporten
 • Voldoende groen om te ontspannen
 • Speelgelegenheid voor kinderen, ook voor 12+
 • Voorzieningen op loopafstand
 • Toegankelijk openbaar vervoer
Naar boven