Advies 4. Zet in op preventie en veerkrachtversterking

Informatie en gezondheidsvoorlichting

Zet in op goede informatie en gezondheidsvoorlichting. De GGD ’en hebben ervaren gezondheidsvoorlichters die voorlichting kunnen geven. Wanneer het COA de locatie beheert, informeren zij bewoners over hoe de zorg op de locatie is geregeld.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn:

  • hoe werkt gezondheidszorg in Nederland en op deze opvanglocatie
  • mogelijkheden ten aanzien van medicatiegebruik en behandeling
  • informatie over gezond leven in Nederland
  • seksuele en reproductieve gezondheid
  • opvoeden in twee culturen
  • omgaan met stress

Pharos ontwikkelde hiervoor een aantal goed bruikbare handreikingen.

Een infographic in 9 talen voor over de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland.

Handreiking gezonde leefstijl en een werkboek gezond inburgeren

Betrek hierbij zorgverleners met kennis en expertise en goede aansluiting bij de doelgroep. Let op dat de voorlichting op diversiteits-sensitieve wijze wordt aangeboden, liefst samen met een ervaringsdeskundige of sleutelpersoon. Let daarbij op optimale communicatie. Schakel professionele tolken in als dat nodig is.

Psychosociale hulp

Kijk of er voldoende psychosociale hulp is ter ondersteuning van mensen met klachten, én ter preventie van het ontstaan of verergeren van klachten bij anderen. Op individueel niveau door voldoende beschikbaarheid van een psycholoog of POH-GGZ, op groepsniveau door veerkracht versterkende interventies. Op veel azc’s zijn hiervoor MindfitMindfit en Bamboo beschikbaar voor volwassenen, jongeren en kinderen.

Pharos ontwikkelde twee goed inzetbare handreikingen:

Gids preventieve psychische gezondheid voor groepsgewijze interventies zowel voor volwassenen als kinderen

Participatie

Naast een toegankelijk zorgaanbod is het voor de asielzoekers van belang om te participeren in de lokale samenleving. Participatie is van belang om gezond te zijn en te blijven. Het is een belangrijke sleutel voor het versterken van veerkracht. Leg linkjes met het sociaal domein, en stimuleer dus vooral meedoen aan activiteiten, sport, vrijwilligerswerk of werk. Probeer hierbij rekening te houden met de behoeften van de bewoners; mannen en/of vrouwen en leeftijdscategorieën.

Meedoenbalies

Vrijwilligerswerk draagt bij aan welzijn, veerkracht en gezondheid. Aan de Slag is een methodiek om azc-bewoners duurzaam te betrekken bij vrijwilligerswerk buiten de opvanglocatie. Deze methodiek is ontwikkeld door COA, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en Pharos. Meer weten over de geleerde lessen? Check het Handboek Aan de Slag. De Aan de Slag methodiek is nu onderdeel van de meedoenbalies in de opvanglocaties, waar aanbod gebundeld wordt. COA wil het aantal locaties met meedoenbalies uitbreiden naar 60.

Betaald werk

Sinds november 2023 is de 24 weken-eis voor betaald werk voor asielzoekers vervallen. Dit betekent dat zij voortaan langer dan 24 weken per jaar mogen werken. Hierdoor is het vinden van betaald werk iets gemakkelijker geworden.

Bij mensen met een vluchtelingenachtergrond vragen gezondheidsklachten specifieke aandacht. Hoe je hier als werkgever mee om kunt gaan licht Pharos toe in een specifiek voor werkgevers ontwikkeld handboek over gezondheid en statushouders.

Naar boven