Toegankelijk en laagdrempelig beeldbellen in de zorg

Steeds meer mensen willen en kunnen beeldbellen met hun huisarts, praktijkondersteuner, specialist of wijkverpleegkundige. Toch is voor sommige mensen beeldbellen nog te moeilijk. Zoals voor mensen die laaggeletterd zijn en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze handvatten helpen jou om het videoconsult toegankelijk en laagdrempelig te maken voor iedereen.

Wat is beeldbellen?

Beeldbellen is een consult waarbij een zorgverlener op afstand zorg verleent aan een patiënt, via een directe videoverbinding. Andere benamingen hiervoor zijn: videobellen, videoconsult, e-consult of een beeld(scherm)consult. Lees hier meer over hoe beeldbellen in de huisartspraktijk werkt.

Voordelen

  • Het gesprek kan plaatsvinden in de vertrouwde thuissituatie van de patiënt of vanaf de werkplek;
  • De patiënt hoeft niet in een volle wachtkamer met zieke patiënten te zitten;
  • De patiënt is niet afhankelijk voor vervoer of hulp van andere personen en hoeft niet te reizen;
  • Er kunnen gemakkelijk personen inbellen, zoals een tolk, mantelzorger of een andere zorgverlener (multidisciplinair overleg).

Nadelen

  • De zorgverlener kan geen lichamelijk onderzoek doen;
  • Het contact is minder persoonlijk;
  • Voor sommige patiënten is beeldbellen te moeilijk, ze hebben er weinig ervaring mee of ze hebben er niet de middelen voor.

Beeldbellen met patiënten die niet digitaal vaardig zijn

Voor kwetsbare groepen is beeldbellen soms lastig, zoals voor ouderen en mensen die laaggeletterd zijn. En voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of onvoldoende digitale vaardigheden. Deze mensen zijn vaak niet goed in staat om de uitleg over het videoconsult te begrijpen en toe te passen. Toch hebben juist deze mensen jouw zorg extra hard nodig.

Pharos voerde een verkenning uit bij huisartsenpraktijken naar wat er nodig is om te beeldbellen met patiënten die daar (nog) niet vaardig mee zijn. Daaruit volgden de volgende aanbevelingen:

  • Gebruik de beslisboom om te bepalen of de klacht te bespreken en te behandelen is via een beeldbelconsult;
  • Vraag of de patiënt een beeldbelconsult wil, of hij/zij een smartphone/computer heeft en of de patiënt de vaardigheden heeft om te beeldbellen.
  • Alle medewerkers in de praktijk moet zich comfortabel voelen bij de inzet van beeldbellen en een beeldbelconsult aan de patiënt kunnen uitleggen. Het stappenplan voor huisartsenpraktijk kan hierbij behulpzaam zijn.

Onze Quickscan Digitale vaardigheden kun je gebruiken om in te schatten of patiënten de digitale vaardigheden bezitten die nodig zijn. Zo kun je inschatten wat je patiënt al wel kan of wat er nog aan ondersteuning nodig is. Ook kun je de patiënt eventueel doorverwijzen voor meer hulp.

Ondersteuning bij digitale vaardigheden

Je kunt je patiënten ondersteuning bieden door een inloopspreekuur voor digitale zorg in de praktijk de organiseren. Als zorgverlener kan je zelf zorgen dat patiënten met beperkte digitale vaardigheden beter gebruik kunnen maken van digitale zorg. Bijvoorbeeld:

Kijk op de factsheet Digitale vaardigheden hoe jij als zorgverlener rekening kunt houden met de digitale vaardigheden van patiënten.

Contact met onze adviseurs over eHealth

Kom je graag in contact met één van onze experts? Hier vind je alle adviseurs van het programma eHealth4All. Op hun persoonlijke pagina’s vind je hun contactgegevens.

Programma eHealth4ALL

Lees meer over het programma eHealth4ALL.

Factsheet laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

In deze factsheet lees je alles over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Naar boven