Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

vluchtelingenkinderen 0-12 jaar

Projecten

Publicaties

Wereldreizigers - docentenboek
Methode sociaal-emotionele ontwikkeling voor nieuwkomers op de basisschool

Wereldreizigers - leerlingenmap

 

Wereldreizigers biedt naast een groot aantal lessen veel actuele achtergrondinformatie over jonge nieuwkomers, zoals vluchtelingenkinderen en Midden- en Oost Europese leerlingen.

Voor scholen en klassen met alleen nieuwkomersklassen zijn er 10 thema’s te verdelen over ongeveer 20 lessen. Thema’s zijn onder andere: wie ben ik, thuis, feesten en andere belangrijke dagen, spel en spelen, vriendschap en afscheid nemen. Doel is de kinderen op verhaal te laten komen om zo hun veerkracht te versterken.
 

 


Psychische problematiek bij vluchtelingenjongeren en -kinderen
Handreiking voor huisartsen

 

De huisarts is de zorgverlener met wie vluchtelingen
waarschijnlijk het eerst en het meest te maken krijgen. Deze heeft daarom een belangrijke rol in de vroege signalering van psychische problemen. Huisartsgeneeskundige richtlijnen over het herkennen van signalen van psychische problematiek bij vluchtelingkinderen
en -jongeren ontbreken echter. Dit document
geeft een overzicht van de psychosociale problemen
die bij deze kinderen en jongeren kunnen ontstaan,
alsmede van de mogelijkheden voor herkenning,
screening en behandeling binnen de eerste lijn.


Nieuwkomers op school
Onderwijs als startpunt voor een betere toekomst

Cover Nieuwkomers op school

Nieuwkomers op school is bedoeld voor o.a. leerkrachten en schoolleiders die onderwijs (gaan) geven aan kinderen van immigranten. De centrale vragen in het boek zijn: hoe geven we goed onderwijs aan deze kinderen en bieden we hun op school het startpunt voor een betere toekomst? Meer dan twintig onderwijsexperts beantwoorden deze vragen in dit omkeerboek, vertellen hun visie, en reiken ideeën en adviezen aan met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers.


Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw in Nederland zijn
Achtergrondinformatie en praktische tips voor trainingen aan nieuwkomers op de basisschool

 

Jaarlijks komen er duizenden kinderen naar Nederland, bijvoorbeeld kinderen uit Midden en Oost Europa en asielzoekerskinderen. Deze nieuwkomers zijn de eerste jaren na aankomst kwetsbaar voor pesten, grensoverschrijdend gedrag en ander vormen van kindermishandeling. Door weerbaarheidstrainingen kunnen deze kinderen leren zich mentaal en fysiek weerbaar op te stellen. Ze leren voor zichzelf op te komen en bedreigende situaties het hoofd te bieden.


Goed ouderschap in moeilijke tijden
Handleiding voor meergezinsgroepen met vluchtelingen

 

Het gezinsleven van asielzoekers staat onder druk door de asielprocedure en onzekerheid over de toekomst. De stress die dit veroorzaakt belemmert een goede ontwikkeling van kinderen. In deze handleiding wordt een preventief programma voor asielzoekers en vluchtelingen beschreven. Het is gebaseerd op de Multi Family Therapy, die in Engeland is ontwikkeld voor gezinnen met veel problemen. In Nederland heet dit de meergezinsgroepmethode. Ook bruikbaar voor onderwijsmedewerkers (waaronder schoolpsychologen) die bij de zorg voor deze gezinnen betrokken zijn.


Nou... Dag maar weer
Afscheid nemen van asielzoekerskinderen in de klas

 

Afscheid nemen hoort bij het leven van asielzoekerskinderen. Ze worden met hun ouders overgeplaatst of zien klasgenootjes weggaan. 
De reacties van deze kinderen verschillen. Oudere kinderen sluiten zich vaak emotioneel af en gaan geen echte vriendschappen meer aan. Ook voor leerkrachten is het belastend als een kind uit de klas plotseling vertrekt. Dit boekje biedt handvatten, beschrijft de reacties van kinderen en leerkrachten en geeft concrete suggesties hoe deze op een positieve manier afscheid kunnen nemen.


SMAAKlessen
Informatiefolder voor leerkrachten

 

Asielzoekerskinderen eten vaker ongezond en hebben weinig kennis van gezonde voeding. Smaaklessen is een lesmethode om dit thema op een aansprekende en interactieve manier in lessen te verwerken. Deze informatieflyer voor leerkrachten die werken met asielzoekersleerlingen, in het speciaal onderwijs of op ‘zwarte’ scholen en die aan de slag willen met de lesmethode Smaaklessen.


SMAAKelijk!
Receptenboekje

   

Je wilt je kind niet kwijtraken
Training opvoedingsondersteuning Somalische ouders in een asielzoekerscentrum

 

Somalische ouders hebben veel vragen over de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Die hebben zij vanaf het moment dat zij in Nederland asiel aanvragen. Verschillende recente onderzoeken benadrukken dat opvoedingsondersteuning voor deze groep erg belangrijk is. Daarom heeft Pharos een in Nijmegen gebruikte methode beschreven in een handleiding. Deze is gebaseerd op de in het asielzoekerscentrum uitgevoerde trainingen voor moeders en voor vaders.