Sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerling

Hoe weet je hoe ver je leerling is met de sociaal-emotionele ontwikkeling? In hoeverre boekt je leerling vooruitgang en wat is er nodig voor de volgende stap? Kun je problemen op het gebied van welbevinden signaleren en bespreken?

Belang van sociaal-emotioneel leren

Sociaal-emotioneel leren (SEL) betekent dat leerlingen leren om beter om te gaan met zichzelf en de ander. Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) betekent dat ze op dit gebied meer kennis, attitude en vaardigheden verwerven en toepassen.

Verschillende studies laten zien dat sociaal-emotionele competenties samenhangen met schoolprestaties. Leerlingen die betere sociale en emotionele vaardigheden hebben en zich meer verbonden voelen met school, halen betere cijfers. Ook hebben ze meer motivatie om te leren.

Bij SEL gaat het in feite om levensvaardigheden. Leerlingen gebruiken ze niet alleen in de klas, maar overal, gedurende hun hele leven. Ze worden ingedeeld in competentiedomeinen (van Overvelt, 2017):

  • Ik-competenties: besef van zichzelf en zelfmanagement. Oftewel: signalen van mijn lichaam herkennen, (emotie)taal gebruiken om emoties te controleren of te doven, strategieën inzetten om beter om te gaan met heftige emoties.
  • Jij-competenties: besef van de ander en relaties kunnen hanteren. Oftewel: empathie (wat denkt of voelt de ander?), lichaamstaal en sociale vaardigheden.
  • Wij-competenties: keuzes maken. Oftewel: normen en waarden, morele vraagstukken, probleemoplosvaardigheden.

Meer informatie

Aandacht voor welbevinden bij vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers: informatie voor leraren

Hoe werk je aan welbevinden op scholen met vluchtelingen en andere nieuwkomers?