Je zocht op 'Zorgen doe je samen'

In: nieuws

#Meedoen – ook voor vrouwen in het azc

Ruim één derde van de bewoners van asielzoekerscentra (azc) is vrouw. Zij kunnen, net als alle andere bewoners, meedoen aan verschillende activiteiten in en rondom het azc. Hierbij kun je denken aan ...

In: infosheets

Kansrijke Start & Armoede en schulden

Kansrijke Start & Armoede en schulden Hoewel de meeste kinderen in Nederland een kansrijke start hebben en gezond, veilig en in welzijn opgroeien, zijn er grote verschillen tussen gemeenten en ook tussen wijken ...

In: Het coronavirus

Zwanger, of bevallen, en het Corona-virus

Overzicht informatiemateriaal coronavirus Nederlands | Arabisch | Engels | Farsi | Pools | Tigrinya | Turks Zwanger, of bevallen, en het Corona-virus Door het Corona-virus is alles anders. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Ook voor ...

In: Over Pharos

Missie en visie

Missie en visie Onze missie Het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Ons uitgangspunt Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland.

In: infosheets

Welbevinden op school

Welbevinden op school Kinderen zijn op school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Daar kunnen scholen bij ...

In: trainingen

Begeleiding- en zorgaanbod voor statushouders in de gemeente

Waarom deze training? Gemeenten zetten steeds meer in op een integrale aanpak van de gezondheid van statushouders. Ze hebben hierbij te maken met vragen en uitdagingen van medewerkers en zorgprofessionals. Naast de kennis ...