Je zocht op 'Zorgen doe je samen'

Veelgestelde vragen over inclusief onderzoek

Veelgestelde vragen over inclusief onderzoek Diversiteit binnen je onderzoeksdoelgroep is belangrijk. Betrek daarom ook kwetsbare groepen bij je onderzoek, zoals mensen in sociaal-kwetsbare situaties en mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken ...

In: agenda

Training: Sleutelpersonen onderwijs

Wil jij samenwerken met ouders met een (recente) migratieachtergrond? Pharos biedt een training Sleutelpersonen Onderwijs. De training leidt mensen met verschillende achtergronden op tot sleutelpersonen. Zij kunnen bijvoorbeeld voorlichting geven over het ...

In: trainingen

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

Waarom deze training? In de zorgverlening en opvoedondersteuning aan migrantengezinnen kunnen specifieke achtergronden een rol spelen. Zoals de gedwongen keuze tussen soms botsende waarden van de eigen cultuur en die van de Nederlandse ...

In: publicaties

Begrijpelijke onderzoeksformulieren: toestemmingsformulier (IC)

Begrijpelijke onderzoeksformulieren Onderzoekers werken vaak samen met patiënten in hun onderzoeken. Patiënten moeten voor deelname goed weten wat het onderzoek inhoudt. Dit leggen onderzoekers uit in een patiëntinformatieformulier (PIF). Ook moet de patiënt ...

In: publicaties

Inwoners in de hoofdrol

Bereiken en betrekken inwoners met lage SES Er bestaan grote gezondheidsverschillen in Nederland. Als we niets doen, dan worden deze verschillen alleen maar groter. Over het algemeen geldt dat mensen met een lage ...

In: publicaties

Begrijpelijke informatie coronavirus – informatiekaart

Mobiel-vriendelijke versie De nieuwste maatregelen en adviezen van de overheid en de hygiënische maatregelen die mensen zelf kunnen nemen, staan samen op een mobielvriendelijke  webpagina. Vertalingen informatiekaart Deze informatiekaart is ook beschikbaar in andere talen: Arabisch Chinees ...