Je zocht op 'Zorgen doe je samen'

In: publicaties

Checklist Bereiken en Betrekken inwoners

Bereiken en betrekken inwoners met lage SES Er bestaan grote gezondheidsverschillen in Nederland. Als we niets doen, dan worden deze verschillen alleen maar groter. Over het algemeen geldt dat mensen met een lage ...

In: publicaties

Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen

Professionals in de jeugd(gezondheids)zorg, welzijn en het onderwijs krijgen te maken met jeugdigen en gezinnen met uiteenlopende achtergronden. Toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning hangen af van het vermogen van professionals ...

In: publicaties

Handreiking bevordering mentale gezondheid jeugd

Deze handreiking helpt gemeenten en hun lokale partners om samen de juiste zorg en ondersteuning te bieden voor de mentale gezondheid van jongeren. In de handreiking staat informatie die gemeenten en hun ...

In: agenda

Oudere migranten: Wie is aan zet?

De dubbele vergijzing en ontgroening in Nederland zetten de houdbaarheid van de zorg voor ouderen binnen 10 jaar onder druk. Hiernaast is deze vergrijzing ook gekleurd. Er komt een steeds grotere en ...

In: nieuws

Aan de slag met de mentale gezondheid van jongeren

Werken aan de mentale gezondheid van jongeren is belangrijk. Al zeker nu. Maar hoe doe je dat in jouw gemeente? Dat lees je in de Handreiking bevordering mentale gezondheid Jeugd die we ...

In: publicaties

Hulp bij stoppen met roken – gezin

Animatie in vier talen De beeldverhalen zijn ook als ingesproken animaties te bekijken, in de talen Nederlands, Arabisch, Berbers en Turks. De papieren versie van het verhaal is te bestellen bij het Trimbos Instituut. Handleiding bij het beeldverhaal Professionals ...

In: publicaties

Hulp bij stoppen met roken – alleenstaande moeder

Animatie in vier talen De beeldverhalen zijn ook als ingesproken animaties te bekijken, in de talen Nederlands, Arabisch, Berbers en Turks. De papieren versie van het verhaal is te bestellen bij het Trimbos Instituut. Handleiding bij ...

In: agenda

Leersessie Welbevinden op School: het kind centraal

Samen met collega’s leren wat nodig is voor een samenhangend beleid gericht op het welbevinden van kinderen, jongeren en leerlingen en het bevorderen van kansengelijkheid. Dat is het doel van de leersessies ...

In: agenda

Online workshops: aan de slag met het Welbevinden op School

Naast een plenair interview met Gezonde School Adviseur, gemeente ambtenaar en schooldirecteur, bieden wij verschillende inhoudelijke workshops aan van 14:30 – 17:00 uur. Workshop 1: Traject Welbevinden voor het VO GGD Hollands Midden heeft ...

Naar boven