Je zocht op 'Zorgen doe je samen'

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (PO)

Signaleren en inrichten zorgstructuur (PO)

Signaleren en inrichten zorgstructuur Door de behoeften van leerlingen en eventuele risico’s in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken, kunnen verergering van problemen en mogelijke negatieve gevolgen op de lange ...

In: thema's

Samen bereiken en betrekken

Situatie, feiten en cijfers Inwoners, patiënten en cliënten worden steeds vaker betrokken bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering van onderzoek en de inrichting van zorg en ondersteuning. Maar mensen die kwetsbaar zijn door ...

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (PO)

Samenwerken met ouders/verzorgers (PO)

Samenwerken met ouders/verzorgers Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is belangrijk maar niet altijd gemakkelijk. Lang niet alle ouders komen bijvoorbeeld naar ouderavonden, of überhaupt binnen de school. sommige ouders lijken bijna niet bereikbaar. ...

In: Belangrijke vaardigheden van een leerkracht of docent

Samenwerken met ouders/verzorgers

Samenwerken met ouders/verzorgers Het is heel belangrijk dat je een goede samenwerking met ouders/verzorgers tot stand brengt, maar dit is niet altijd gemakkelijk. Lang niet alle ouders komen bijvoorbeeld naar ouderavonden, of überhaupt ...

Een zorgpad helpt bij een gezonde start in Smallingerland (I)

Praktijkvoorbeeld Kansrijke Start Een zorgpad helpt bij een gezonde start in Smallingerland Verloskundigen en andere geboortezorgprofessionals zien regelmatig risico’s en problemen bij zwangere vrouwen. Problemen die zij niet kunnen oplossen, maar andere (zorg) professionals ...

Inclusief onderzoek doen: veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen over inclusief onderzoek Diversiteit binnen je onderzoeksdoelgroep is belangrijk. Betrek daarom ook kwetsbare groepen bij je onderzoek, zoals mensen in sociaal-kwetsbare situaties en mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken ...

In: publicaties

Wat kun je doen als je baby huilt

Wat kun je doen als je baby huilt? Kijk in dit verhaal mee hoe de vader en moeder van Sam dat doen.   Over beeldverhalen Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg ...

In: publicaties

Rookvrij blijven doe je met hulp!

Animatie in vier talen De beeldverhalen zijn ook als ingesproken animaties te bekijken, in de talen Nederlands, Arabisch, Berbers en Turks. De papieren versie van het verhaal is te bestellen bij het Trimbos Instituut. Handleiding bij het beeldverhaal Professionals ...