Je zocht op 'Zorgen doe je samen'

Een kansrijke start voor alle Groningse kinderen

Praktijkvoorbeeld Kansrijke Start Een kansrijke start voor alle Groningse kinderen Ieder kind verdient een goede start. Waar je wieg ook staat. Maar hoe zorg je daar als gemeente voor? Met wie werk je samen ...

In: infosheets

Kansrijke Start & Regionaal samenwerken

Kansrijke Start & Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken kan een belangrijke bijdrage leveren aan een kansrijke start van gezinnen in een kwetsbare situatie. Veel gemeenten werken daarom op dit moment al regionaal samen aan ...

In: SPUK/GALA: stappen voor een integrale aanpak

SPUK-regeling – stap 6 – implementatie

SPUK-regeling – stap 6 – implementatie Het plan van aanpak GALA-SPUK van je gemeente is goedgekeurd, nu kun je aan de slag met de uitvoering. Bij de implementatie wil je focus houden op ...

Interviews gemeenten en GGD’s over Kansrijke Start

Veel lokale energie op Kansrijke Start Ieder half jaar ontvangt de Tweede Kamer een voortgangsrapportage vanuit het actieprogramma Kansrijke Start. Pharos interviewde hiervoor gemeenten en andere betrokkenen over waar ze staan bij het ...

In: nieuws

Babysterfte neemt toe: wat gaat er mis?

In Nederland neemt het aantal kinderen dat overlijdt rondom de geboorte weer toe, zo staat in het RIVM-rapport van december 2020. Dit komt vooral doordat te veel kinderen te vroeg worden geboren. ...

In: infosheets

Begrijpelijke vragenlijsten – de basis voor goede zorg

Begrijpelijke vragenlijsten – de basis voor goede zorg Vragenlijsten kunnen veel betekenen voor, tijdens en na de behandeling van je patiënt. Zo helpen ze je om samen te kunnen beslissen over behandelingen of ...

In: infosheets

Bereiken en betrekken van de doelgroep: 4 bouwstenen

Bereiken en betrekken van de doelgroep: 4 bouwstenen Om gezondheidsachterstanden te verkleinen, is het belangrijk om mensen met een lagere maatschappelijke positie of een migratieachtergrond te bereiken en betrekken. Pharos heeft op basis ...

Preventie: 16 handvatten en succesfactoren voor effectief beleid

Preventie in het kort Preventie is voorkomen dat gezondheidsproblemen ontstaan of verergeren Preventie is essentieel om de volksgezondheid te verbeteren en zorg betaalbaar te houden Preventie is het meest effectief wanneer je focust op risicofactoren bij ...