Je zocht op 'Zorgen doe je samen'

In: agenda

Training: Sleutelpersonen onderwijs

Wil jij samenwerken met ouders met een (recente) migratieachtergrond? Pharos biedt een training Sleutelpersonen Onderwijs. De training leidt mensen met verschillende achtergronden op tot sleutelpersonen. Zij kunnen bijvoorbeeld voorlichting geven over het ...

In: trainingen

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

Waarom deze training? In de zorgverlening en opvoedondersteuning aan migrantengezinnen kunnen specifieke achtergronden een rol spelen. Zoals de gedwongen keuze tussen soms botsende waarden van de eigen cultuur en die van de Nederlandse ...

In: publicaties

Begrijpelijke onderzoeksformulieren: toestemmingsformulier (IC)

Begrijpelijke onderzoeksformulieren Onderzoekers werken vaak samen met patiënten in hun onderzoeken. Patiënten moeten voor deelname goed weten wat het onderzoek inhoudt. Dit leggen onderzoekers uit in een patiëntinformatieformulier (PIF). Ook moet de patiënt ...

In: infosheets

Infosheet Gezondheidsvaardige Organisatie

Infosheet Gezondheidsvaardige Organisatie Gezondheidsvaardigheden kunnen verdeeld worden in twee categorieën: persoonlijke gezondheidsvaardigheden en die van organisaties. Persoonlijke gezondheidsvaardigheden richten zich op het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie om goede beslissingen over ...

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (PO)

Schoolbrede en integrale aanpak (PO)

Schoolbrede en integrale aanpak welbevinden School speelt bij het werken aan welbevinden een belangrijke rol. Leerlingen brengen er immers een groot deel van hun tijd door. Leren lukt het beste als je je ...

In: publicaties

Inwoners in de hoofdrol

Bereiken en betrekken inwoners met lage SES Er bestaan grote gezondheidsverschillen in Nederland. Als we niets doen, dan worden deze verschillen alleen maar groter. Over het algemeen geldt dat mensen met een lage ...

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (ISK-VO)

Schoolbrede en integrale aanpak (ISK-VO)

Schoolbrede en integrale aanpak welbevinden School speelt bij het werken aan welbevinden een belangrijke rol. Leerlingen brengen er immers een groot deel van hun tijd door. Leren lukt het beste als je je ...

Naar boven