Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Over Pharos

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

In het werk van Pharos staat het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ centraal. In Nederland hanteren we het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg. Gezondheid van mensen is op de eerste plaats van belang voor de kwaliteit van leven van mensen zelf. Maar ook voor de samenleving, de economie, de arbeidsmarkt, participatie en de kosten van zorg.

Pharos zet haar expertise in om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden te stimuleren, preventie te bevorderen en het zelfmanagement bij deze groepen te versterken.

Er is de afgelopen decennia veel verbeterd in de gezondheid van alle Nederlanders.
Toch is gezondheid niet gelijk verdeeld. Er bestaan gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en groepen met een hoge en lage SES (sociaal economische status). Ook speelt etniciteit een rol in gezondheidsverschillen.
Daarnaast hebben factoren zoals de fysieke en sociale leefomgeving en leefstijl invloed op de grootte van de gezondheidsverschillen.

Verschillen in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden (7,3 jaar bij mannen en 6,4 jaar bij vrouwen).
Mensen met een hbo- of wo-opleiding leven bijna 20 jaar langer in een als goed ervaren gezondheid dan mensen met maximaal basisonderwijs.

Er is een verschil in (on)gezond gedrag tussen hoog-en laagopgeleiden.
30,7% van de laagopgeleiden rookt terwijl 17,2% van de hoogopgeleiden rookt
Inwoners van achterstandswijken leven gemiddeld 7 jaar korter en 14 jaar in minder goede gezondheid.

Overgewicht komt voor bij 59,4% van laagopgeleiden, bij hoogopgeleiden is dat 35,6%

Ongeveer 11% van de bevolking bestaat uit niet westerse migranten.
Daarvan behoort de helft tot de 1ste generatie en van deze groep is ongeveer 30% laaggeletterd.

Ongeveer 75% van de laaggeletterden is autochtoon.

(bron: CBS 2014; NPP 2013)